SoftGroup @ Scanpack 2018 в Скандинавия

 

Решението SoftGroup® SaTT Cloud ще бъде демонстрирано на живо на Scanpack 2018!

Знаете ли как да съобщите серийните си номера на центъра на ЕС?

SoftGroup® SaTT Cloud е специално проектиран да отговори на вашите нужди чрез качване на всички съответни данни в EMVS.

SoftGroup® SaTT Cloud предлага качване/актуализация на основни данни за продукта (PMD) и данни за продуктов пакет (PPD) в EU HUB (EMVO). Чрез това облачно решение ПРУ/паралелният дистрибутор може да избере коя сериализирана партида да бъде докладвана на EMVO. Системата позволява проверка на състоянието на всеки отчетен сериен номерчлен и поддържа всички възможни статуси според URS документа, проектиран от EMVO: активен, изтекъл, откраднат, изведен от употреба, доставен, изнесен, изтеглен, изтеглен, унищожен, безплатна проба, проба за NCA, заключена. След предаване на данни (от EMVO към системата National Blueprint) се изпраща съобщение за потвърждение към системата източник. SoftGroup®SaTT Cloud също ще поддържа всички входящи съобщения (сигнали) от EMVS.

Посетете SoftGroup на щанд # B08:40 !