Съобщение за медиите от SoftGroup

[Съобщение за медиите] SoftGroup декларира своя ангажимент за увеличаване на устойчивото и отговорно развитие

24 януари 2022 г

 

SoftGroup декларира своя ангажимент за увеличаване на устойчивото и отговорно развитие

 

Компанията обяви първото си издание на доклада за устойчивост за 2020-2021 г

 

София, България, 24 януари 2022 г. – SoftGroup, най-добрият в класа си доставчик на технологии за проследяване от край до край в региона на Централна и Източна Европа, днес декларира своя ангажимент за увеличаване на устойчивото и отговорно развитие, като обявява първото си издание на доклада за устойчивост за 2020-2021 г. Компанията възприема цели, съобразени с Целите на ООН за устойчиво развитие, съдържащи устойчиви планове за действие в икономическата, екологичната и социалната област.

 

Основните области на фокус, включени в доклада, включват:

  • Ангажименти за подобряване на благосъстоянието и здравословен живот
  • Равенството между половете
  • Насърчаване на продуктивна заетост и приобщаване
  • Устойчива индустриализация и дигитализация
  • Съживяване на партньорствата за устойчиво развитие

 

Г-н Венелин Димитров, главен изпълнителен директор на SoftGroup, каза: „Нарастващата чувствителност към проблемите на устойчивостта и разбирането на важността на нашите сътрудници ни накараха да предприемем процес, който споделя тези насоки. Понятия като устойчивост, отговорност и ценности се чуват толкова често в наши дни, че има опасност да се превърнат в празни модни думи. Следователно е повече от важно да обмислим сериозно нашите продукти и услуги и като цяло нашия бизнес подход.“

 

Г-н Йордан Дунков, ръководител на отдел „Стратегически партньорства“, каза: „Сега, повече от всякога, предизвикателството стана необходимо и неотложно. Поради тази причина считаме за жизненоважно да включим всички наши клиенти и партньори, които работят заедно, за да разширят всяко устойчиво действие. Радваме се, че намерихме отговорни сътрудници като Romaco. Сега сме още по-уверени, че изграждането на устойчиви партньорства ще даде възможност на цялата верига на стойността и ще осигури по-широки социални и екологични ползи.“

 

Г-н Йорг Пипер – главен изпълнителен директор на Romaco Group, сподели: „Когато става дума за проекти за устойчивост, от една страна е важно да сте последователни с изпълнението на действията, докато, от друга страна, непрекъснато да оценявате начина си на работа, за да търсите области за подобрение.

 

Ние следваме два подхода при прилагането на нашата стратегия за устойчивост: от една страна, Romaco разработва технологии, които позволяват на нашите клиенти да произвеждат по по-устойчив начин; от друга, ние се стремим да подобрим собствения си въглероден отпечатък стъпка по стъпка. Като производител на фармацевтични машини, ние се ръководим от принципа „по-добре е избягването, отколкото намаляването, отколкото компенсирането“ в усилията за систематично намаляване на потреблението на въглерод.

 

Бихме искали да споменем, сред разнообразието от устойчиви практики, които ние като компания прилагаме, нашата програма за производство на машини с нулеви емисии на CO2, новата сграда на Romaco в Болоня, изцяло изградена с концепции и характеристики за устойчивост в основата си (само за да споменем няколко : слънчеви панели, безплатни диспенсери за питейна вода вместо вода в пластмасови бутилки, биоезеро и много други), непрекъснатото проучване във всяка от лабораториите на нашите обекти на нови, екологични опаковъчни материали, които да се използват в нашите машини, и нашите множество пчелни колонии в Германия.”

 

 

За повече информация относно програмата за устойчивост и маршрутна карта на SoftGroup, моля свържете се с marketing@softgroup.eu

 

Относно SoftGroup

SoftGroup е софтуерна компания, която предоставя технология за проследяване от край до край на фармацевтичната индустрия в целия свят. Нашите решения покриват всички нива на процеса Track & Trace, включително процесите на агрегиране във фармацевтичното производство.

SoftGroup е сертифициран доставчик на шлюз и доверен партньор на Европейска организация за проверка на лекарствата (EMVO) и Българска организация за верификация на лекарства (БГМВО) и доверен партньор на GS1 Healthcare. Освен това, компанията е акредитиран доставчик на решения и интегратор от руската система за проследяване и проследяване (MDLP) както за местни производители, така и за чуждестранни фармацевтични компании.

 

КОНТАКТИ