дигитализация на бизнеса

[Блог] Значението на „дигитален бизнес“

 

 

Дигитализация на бизнеса – важна цел и скрити ползи за цялата верига на доставки

 

 

 

 

 

Всички говорят за дигитализация, инвестиции в дигитална трансформация, индустрия 4.0 и т.н. Тази тенденция обаче ще продължи да се разпространява, набирайки обем. Анализът показва, че значението на цифровия пазар ще достигне 3 546,80 милиарда щатски долара до 2028 г., показвайки CAGR от 22,1% през прогнозния период.

 

Съгласни сме с тенденциите и прогнозите, но нека навлезем в дълбочина защо дигитализацията е толкова необходима, защото зад всички тези промени стоят значими цели и ползи за бизнеса.

 

Първо, добре е да обясните защо цифровизацията е от съществено значение. Дигиталната трансформация означава добавяне на цифрови възможности към производствените процеси и подобряване на вашите продукти, активи, условия на работа и клиентски опит. Дигитализацията подобрява цялостната ефективност, позволявайки по-добро управление на риска, мониторинг в реално време и навременни прогнози, като същевременно навигирате в нови възможности за генериране на приходи и увеличавате стойността на клиентите. Тези цифрови възможности автоматизират процесите и персонализирането на продукта, които са в основата на стратегията. Освен това дигиталната трансформация играе водеща роля в покриването на възникващите изисквания на клиентите, което е съществено конкурентно предимство в постоянно променящата се икономическа среда. Дигитализацията обаче дава и оперативни и продуктивни ползи, като намалява оперативните разходи и увеличава гъвкавостта и прозрачността.

 

Различните предимства на цифровизацията носят съответните ползи. Индустриалната цифрова трансформация позволява използването на различни практики и инструменти, които в комбинация могат да бъдат значително полезни за:

 

полза От една страна, автоматизацията на процеса намалява времето за излизане на пазара. Освен това минимизира времето за реакция на промените на пазара, като стимулира иновациите и подготвя бизнеса да предвиди всякакви смущения.

 

полза Използването на цифрови технологии означава промяна на бизнес модела и предоставяне на нови възможности за създаване на стойност. Както вече споменахме, дигитализацията позволява създаването на нови продукти и услуги, отваряйки вратата за нови бизнес възможности и потоци от приходи. Освен това, възможностите на дигиталните приложения позволяват по-добри бизнес анализи, овластявайки процеса на вземане на решения чрез идентифициране на модели.

 

полза Дигитализацията позволява създаването на цифрови работни потоци, налагайки критични контролни проверки и намалявайки човешките грешки. Това отразява общата ефективност, което позволява на бизнеса да намали оперативните разходи. Комбинирането на дигитални технологии, анализи и рационализирани операции повишава производителността и оказва влияние върху цялостното представяне и KPI на компанията.

 

Ако искате да оцените степента на дигитализация на вашия бизнес, проверете следните фактори:

  • Съсредоточете се върху решенията, управлявани от данни (стратегия за данни, автоматизиран поток от данни)
  • Управление на риска (технологии, осигуряващи планиране, тестове и прогнози за производствени резултати)
  • Внедряване на бизнес и ИТ (интегриране на приложения/платформи, които биха добавили стойност към вашия процес и работен процес)