Медицински изделия

Проследимостта има ключова роля в мониторинга, надзора и подобряването на цялостното качество на медицинските изделия и ин витро устройствата.

SoftGroup® EUDAMED Gateway

SoftGroup® SaTT EUDAMED Gateway (автоматична връзка) е уеб-базирана услуга, част от SoftGroup® SaTT Cloud, която позволява автоматична и защитена връзка и обмен на данни между производители и оторизирани представители на медицински изделия и европейската база данни за медицински изделия (система EUDAMED).

автоматична връзка eudamed
 • Регистър на медицински изделия – информация за UDI (уникален идентификационен код)
 • Качване на данни за сертификати, клинични изследвания и друга документация
 • Качване на информация за артикули от съответната партида
 • Проверка на матрицата на 2D данни
 • Проверка на текущото състояние в EUDAMED
 • Актуализиране на състоянието на елементите

SoftGroup® SaTT Labeling machine

SoftGroup® SaTT Labeling machine е специално проектирана автоматична машина за сериализация на медицински изделия с възможност за печат върху етикети и проверка на 2D Data Matrix и четими от човека елементи съгласно изискванията на ЕС за MDR и стандартите GS1. Машината осигурява втора ръчна проверка на четимостта на кодовете на 2D Data Matrix чрез ръчен четец на баркодове. Машината поддържа лесна смяна на шаблоните на етикети и различни дизайни на етикети.

машина за етикетиране на медицински изделия
 • Автоматизирано отпечатване и проверка на 2D Data Matrix кодове и четими от човека елементи върху етикети съгласно изискванията на ЕС за MDR и стандартите GS1
 • Класиране на отпечатаните кодове на 2D Data Matrix
 • Втора ръчна проверка на четливостта на 2D Data Matrix кодове с ръчен баркод четец – след поставяне на етикета върху медицинското изделие
 • Лесни смени на шаблони на етикети
 • Етикет, проектиран да издържа на различни условия на съхранение и екстремни температури
 • Широчина: 800 мм
 • Височина: 1700 мм
 • Дълбочина: 600 мм
 • Бруто тегло: 170 кг прибл.

SoftGroup® SaTT Labeling machine with surface camera

SoftGroup® SaTT Labeling machine with surface camera е специално проектирана автоматична машина за етикетиране и сериализация на медицински изделия съгласно изискванията на ЕС за MDR и стандартите GS1. Машината е оборудвана с допълнителна автоматична проверка за четимост на 2D Data Matrix кодове чрез камера, оценяваща качеството на отпечатаните данни след нанасяне на етикетите. Машината поддържа лесна смяна на шаблоните на етикети и различни дизайни на етикети.

машина за етикетиране на медицински изделия с повърхностна камера
 • Автоматизирано отпечатване и проверка на 2D Data Matrix кодове и четими от човека елементи върху етикети съгласно изискванията на ЕС за MDR и стандартите GS1
 • Класиране на отпечатаните кодове на 2D Data Matrix
 • Допълнителна автоматична проверка на четливостта на 2D Data Matrix кодове с повърхностна камера - след поставяне на етикета върху медицинското изделие
 • Лесни смени на шаблони на етикети
 • Етикет, проектиран да издържа на различни условия на съхранение и екстремни температури
 • Широчина: 1400 мм
 • Височина: 1600 мм
 • Дълбочина: 600 мм
 • Тегло бруто: 200 кг прибл.

Имате ли въпроси относно нашите решения?