OEЕ облачно решение за отчитане на цялостната ефективност

Сериализация за оперативна видимост в реално време

Всяко спиране (планирано или причинено от технически проблеми) в производството поражда въпроси и изисква бързи и надеждни отговори. Ето защо фармацевтичните производители се нуждаят от важни данни и ключови цифри в реално време. Това помага на вземащите решения да идентифицират слабите места с един поглед и да вземат информирано решение как да подобрят ефективността на производствените и опаковъчните линии.

Повече от 75% фармацевтични компании вярват, че наблюдението на живо на всички неочаквани или планирани събития в серийното производство може да им помогне да подобрят производствената си мощност. 0
До 90% от респондентите от представители на ръководството на C-ниво, взели участие в сравнителното проучване на SoftGroup, идентифицират отчитането на OEE като ключов фактор за намаляване на основните фактори на загуба и улесняване на подобряването на производителността. 0

Вземете нашата оценка и преценете по-добре необходимостта от подобряване на цялостната ефективност, за да се отличите от вашите колеги.

Като благодарност ви раздаваме нашата 3-месечна програма SoftGroup® SaTT OEE Reporting Freemium.

Стартирайте оценката

Какво е SoftGroup® SaTT OEE?

SoftGroup® SaTT OEE Reporting е софтуер, който позволява на производителите на фармацевтични продукти да увеличат ефективността на производството с мониторинг в реално време. OEE софтуерът събира, съхранява и визуализира данни във вашата компания.

Системата предлага важни показатели за ефективност (KPI) с цел повишаване на OEE (цялостната ефективност на оборудването). Оперативните данни на оборудването от различни линии или дори заводи могат да бъдат сравнени с един потребителски интерфейс. Освен че предоставя анализ в реално време, софтуерът позволява и извличане на исторически данни за всяка машина.

Поискайте демонстрация
oee докладване

Основата за интелигентни решения

Винаги актуален със SaaS решение

 

Разберете по-добре вашия бизнес: стари оперативни данни и такива в реално време, тенденции

 

 Намалете оперативните разходи

 

Увеличете производителността на активите и стимулирайте производствените резултати

Сигурността на първо място

 

Потребителски интерфейс: индивидуализиран и лесен за разбиране

 

Станете активен участник в работни потоци в реално време

 

По-лесно изпълнение на производствените цели

OEE таблата могат да бъдат адаптирани според специфичните изисквания на клиента. Потребителските права и роли също могат да бъдат определени поради очакванията на клиента.

Започнете бързо да използвате SoftGroup® SaTT OEE Reporting

SoftGroup® SaTT OEE Reporting е неутрално спрямо доставчика решение. Той е проектиран за лесно внедряване със системата за сериализация.

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРА
Брошура за отчитане на softgroup oee за неутрално спрямо доставчика решение