SoftGroup® OneLab

ВЪВЕДЕНИЕ

SoftGroup® OneLAB е система за управление на лабораторни данни за ефективно съхранение, управление и преглед на данни. Системата разпространява набор от необходими файлове към всеки лабораторен инструмент преди анализа, включително шаблони, методи, последователности и т.н. След приключване на анализа, тя събира данни за резултатите от инструментите и ги съхранява в една централизирана база данни. Системата поддържа HPLC, GC и инструменти за разтваряне.

SoftGroup® OneLAB е достъпно решение за ефективно управление на лабораторни операции и активи. Той е проектиран да поеме обичайните лабораторни работни потоци, лесен е за внедряване и използване и може значително да увеличи вашата производителност.

ПОЛЗИ

 • Централизирано съхранение и извличане на данни от инструмента
 • Kонтрол върху инструмента
 • Ускоряване анализа на данни и повишаване производителността на лабораторията
 • Интуитивно администриране и поддръжка
 • Опростяване на работен процес
 • Съответствие с FDA 21 CFR част 11 и ЕС приложение 11
 • Поддържане на възможност за различни доставчици
 • Гъвкава система за съхранение на данни
 • Цялостна сигурност на данните
 • Проследяване на регистрационни файлове и оторизация с електронен подпис
 • Ускоряване на регулаторните разследвания, заявления и одити
 • Достъпно внедряване, администриране и поддръжка
 • Минимизиране управлението и преработването на хартиени документи

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 • Управление на данни и документи – Системата разпространява един набор от необходими файлове към всеки лабораторен инструмент преди анализа, включително шаблони, методи, последователности и т.н. След приключване на анализа, тя събира данни за резултатите от инструментите и ги съхранява в една централизирана база данни
 • Конфигурация – В системата могат да се добавят и конфигурират различни лабораторни инструменти
 • Одитна пътека – Системата поддържа одитна пътека на потребителските операции
 • Доклади – Системата генерира отчети относно продуктите, анализирани от различни лабораторни инструменти за даден период от време
 • Проверка на резултатите – Данните за резултатите за различните лабораторни инструменти могат да бъдат прегледани, след като лаборантите подготвят аналитичните резултати и ги запазят на сървъра

Логическа структура

SoftGroup® OneLAB е клиент-сървър продукт, който се състои от две части:

 • SoftGroup® OneLAB сървър съдържа приложението за администриране на системата, база данни, данни за инструменти и шаблони
 • SoftGroup® OneLAB клиент е клиентският интерфейс за работа с продукта

 

Минималните изисквания за нормално функциониране на системата са:

 • Една инсталация на приложението SoftGroup® OneLAB Server, както и брой клиентски лицензи, равни на броя на работните станции, които ще бъдат свързани към системата (за TEST среда)
 • Една инсталация на приложението SoftGroup® OneLAB Server, както и брой клиентски лицензи, равни на броя на работните станции, които ще бъдат свързани към системата (за PROD среда)
 • Инсталиране на база данни на SoftGroup® OneLAB Data Server (за база данни TEST, база данни PROD, данни за инструменти и шаблони)
 • Налична локална мрежа (LAN) в лабораторията

Работните станции и сървърите са свързани към LAN. SoftGroup® OneLAB Client се инсталира на всяка работна станция и се задават нивата на достъп на съответните служители. Сървърът на базата данни поддържа базата данни, съхранява цялата информация и извършва текущия обмен на данни между различните части на системата в реално време.

SoftGroup® OneLAB сървър

SoftGroup® OneLAB сървър съдържа административната част на системата. Има следните функции:

 • Определя всички инструменти
 • Определя всички компютри
 • Задава връзки между инструменти и компютри
 • Прави онлайн мониторинг на системите в лабораторията
 • Показва онлайн статус на всички инструменти в лабораторията (работещи/свободни/калибрирани/технически повредени)
 • Дава статистически данни за използването на инструмента въз основа на период от време
 • Позволява отпечатване на статистическа информация
 • Графичен потребителски интерфейс за онлайн представяне на състоянието на оборудването
 • Позволява експортиране на статистически данни в Excel

SoftGroup® OneLAB клиент

SoftGroup® OneLAB Client е клиентският интерфейс за работа със системата. Инсталира се на работните станции (PC1, PC2 и др.) и се използва за комуникация между различните инструменти (HPLC тип 1, HPLC тип 2, HPLC тип 3, GC, SOTAX и др.) и централизирания сървър за данни. Потребителят може също така да прегледа резултатите след приключване на анализа.

Предимства

НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ И ПОВИШАВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

SoftGroup® OneLAB може значително да увеличи вашата продуктивност. Това се постига чрез: •Сигурно централно съхранение на данни•Преглед на резултатите от инструмента•Бърз достъп до примерни данни, лабораторни операции и активи•Автоматизиране на отнемащи време задачи, като поддръжка на дневник

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ И ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА СМЕТКА

SoftGroup® OneLAB защитава данните чрез контролиран достъп до файлове и функции, определени от системния администратор. Влизането е задължително с удостоверено потребителско име и парола. Той опростява управлението на сигурността, като назначава на потребителите типични лабораторни роли и отговорности. Централизираното управление на акаунти и инструменти намалява времето, необходимо за конфигуриране на нови инструменти и добавяне на потребители, тъй като няма нужда да се повтарят тези задачи на всяка работна станция.

НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ПРИТЕЖДАНЕ И ГЪВКАВО, БЪРЗО РАЗГЛЕЖДАНЕ

SoftGroup® OneLAB е лесен и достъпен за внедряване, администриране и поддръжка. ИТ поддръжката е необходима само за внедряване и поддръжка на самата мрежа. Системата дори може да бъде внедрена само за един ден, ако са изпълнени всички изисквания. SoftGroup® OneLAB е проектиран да работи със или без персонализиране, в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента.

НАПЪЛНО ПРОСЛЕДИМ ДНЕВНИК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ

SoftGroup® OneLAB улавя, проследява и защитава всички файлове, включително главни методи, последователности и шаблони за отчети с пълна хронология на ревизиите и дневник за проследяване. Тази функционалност пази информация за действията на потребителя и може да бъде визуализирана от оторизирани оператори. Всяка промяна, вмъкване или изтриване на данни се регистрира. Дневникът за проследяване записва всички промени, като съхранява актуализациите като ревизии, позволяващи лесен преглед с пълна проследимост. Тези възможности могат значително да намалят времето, прекарано в събиране на информация за разследване.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЛЕСНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, НАМИРАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ

Базата данни предоставя централизиран начин за организиране, съхраняване, търсене и извличане на различни типове файлове, включително данни, методи, последователности и отчети. Няма ограничение за броя на поддържаните лабораторни инструменти. В резултат на това данните и документите са лесни за намиране и споделяне.

МИНИМИЗИ УПРАВЛЕНИЕТО И ПРЕРАБОТАТА НА ХАРТИЕН ДОКУМЕНТ

Много лаборатории признават стойността на прехода от хартиени към електронни процеси и записи. SoftGroup® OneLAB предлага много функции за подпомагане на прехода към система без хартия. Електронните формуляри и записи на софтуера значително намаляват преработката поради грешки в транскрипцията, нечетливи или непълни формуляри. Електронните формуляри също така намаляват досадните задачи като сканиране и фотокопиране на документи за съхранение или споделяне, предаване на хартиени документи между служителите за подписване или намиране на документи, когато са необходими за одит.