Политика за поверителност на данните и бисквитки

 

Въведение

 

Вашата поверителност е важна за нас. Тази Политика за поверителност на данните и бисквитките ("Политика") има за цел да обясни как събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме вашата лична информация, когато използвате нашия уебсайт (transfer.softgroup.eu), нашите продукти и услуги или взаимодействате с нас за различни цели. Тази Политика описва вида информация, която можем да събираме от вас или която вие можете да ни предоставите, и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази информация.

Ние от SoftGroup уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да я защитаваме чрез спазването на тази Политика. Ние обработваме вашата лична информация въз основа на основните принципи на прозрачност и справедливост, легитимност, минимизиране и поверителност.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, за да разберете нашите политики и практики по отношение на вашата лична информация и как ще я третираме. Ако не сте съгласни с тях, вашият избор е да не използвате нашия уебсайт, нашите продукти и услуги или да взаимодействате с нас.

 

Кои сме ние

 

Администраторът на данни ("ние" или "нас") е СофтГруп АД, дружество, регистрирано в Българския търговски регистър към Агенцията по регистрация на Република България под идент.
№ 204547054, със седалище и адрес на управление бул. България 49, ет. 8, София, България ("SoftGroup").

Какви данни събираме и как

Съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) личните данни се дефинират като: „всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („ субект на данните “); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е това, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или на един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице “.

SoftGroup събира ограничен обхват от вашите лични данни:

 • информация за идентификация и контакт, като вашите имена, телефонен/мобилен номер, имейл адрес, длъжност и организация, IP адрес, както е необходимо за конкретната цел;
 • вашия гласов запис, когато се обадите на нашия екип за техническа поддръжка;
 • вашият глас и/или изображение, ако участвате в нашите събития, ако са записани.

Ние събираме вашите лични данни или директно от вас (например, когато купувате услуга или онлайн приложение, правите запитване, абонирате се за събитие или нашия бюлетин) или пасивно (например, когато използвате инструменти за проследяване като бисквитки на браузъра). Можем също така да събираме информация за вас непряко от трети страни (напр. наши бизнес партньори или платформи за социални медии).

„Информация за употреба“ или „Данни за употреба“ е информация за онлайн дейността на дадено лице, която сама по себе си не идентифицира лицето, като тип браузър, операционна система, най-преглеждани и посещавани страници и връзки на нашия уебсайт, най-горе влизане и излизане точки, брой попълвания на формуляри, време, прекарано на страници, най-популярни изтегляния, водещи ключови думи, използвани извън сайта, за да отведат клиентите към нашия уебсайт, информация, събрана чрез бисквитки, и друга информация за събития на устройството, като системна активност, сривове и хардуерни настройки. Ние автоматично събираме данни за употреба, когато взаимодействате с нашия уебсайт. Всеки път, когато използвате уебсайта или услугите, ние използваме информацията за местоположението от вашето мобилно устройство или браузър, за да приспособим услугите и изживяването на уебсайта към вашето местоположение.

Като цяло, ние не считаме Данните за използване като лични данни, тъй като данните за употреба сами по себе си обикновено не идентифицират дадено лице. Личните данни и данните за употреба могат да бъдат свързани помежду си. Различните видове информация за използване също могат да бъдат свързани помежду си и веднъж свързани, могат да идентифицират физическо лице, при което ще се прилагат принципите за обработка на лични данни.

 

Как се използва вашата информация и на какво правно основание

Информацията за целите, за които използваме вашата лична информация, правните основания за това и съответните периоди на съхранение са представени по-долу.

 

Работа на нашия уебсайт

 

Докато навигирате през нашия уебсайт и взаимодействате с него, ние може да използваме технологии за автоматично събиране на данни, за да събираме определена информация за вашето оборудване, действия при сърфиране и модели, като: подробности за посещенията ви на нашия уебсайт, включително данни за трафика, данни за местоположение, регистрационни файлове , и други комуникационни данни и ресурси, до които имате достъп и които използвате на уебсайта; информация за вашия компютър и интернет връзка, включително вашия IP адрес, операционна система и тип браузър. Също така може да използваме тези технологии, за да събираме информация за вашите онлайн дейности във времето и в уебсайтове на трети страни или други онлайн услуги (проследяване на поведението). (за повече информация, моля, вижте раздела Cookies политика от тази Политика).

Обработката на вашата лична информация за функционирането на нашия уебсайт се основава на чл. 6, раздел 1,
точка „f“ от GDPR, според която нашият основен легитимен интерес е да оперираме, подобряваме и персонализираме уебсайта и услугите, включително за по-добро разбиране на това как потребителите осъществяват достъп и използват уебсайта и услугите; предоставят обслужване на клиенти и отговарят на потребителските предпочитания, включително персонализиране на език и местоположение; предоставяне на персонализирана помощ и инструкции; персонализираме нашия маркетинг; откриване, предотвратяване и смекчаване на измамни или незаконни дейности.

 

Лична информация се обработва за връзка с вас

 

Имате възможност да се свържете с нас чрез форма за контакт на нашия уебсайт, по имейл или по телефона, или чрез нашия чатбот. Ако го направите, информацията, която въвеждате във формата за контакт, вашият имейл адрес и/или телефонният ви номер се разкриват и обработват от нас.

Правното основание за обработка на вашите данни за контакт произтича от чл. 6, раздел 1, т. „f“ от GDPR, при което имаме законни интереси да обработваме вашата заявка и да продължим комуникацията. Ако сте се свързали с нас за установяване на бизнес отношения със SoftGroup, правното основание за обработка на вашите данни за контакт следва от чл. 6, раздел 1, точка „b“ от GDPR (за повече подробности, моля, вижте Раздел Лични данни, обработвани в рамките на бизнес взаимоотношения от тази Политика).

Ще запазим вашите данни за контакт, докато обработим заявката ви и по-нататъшната комуникация не бъде прекратена. Това важи, ако сте се свързали с нас, за да установите и влезете в бизнес отношения или да упражните правото си като субект на данни. В този случай личната информация ще бъде допълнително обработвана на ново правно основание и изтрита веднага щом целта на обработването бъде изпълнена и законовите срокове за съхранение изтекат.

 

Лична информация, обработвана за маркетингови цели

 

Може да използваме вашата информация, за да се свържем с вас по пощата, имейл или по друг начин с информация или съдържанието на SoftGroup относно нашия бизнес, услуги и събития, специални оферти и друга информация, която смятаме, че ще намерите ценна, или за да ви изпращаме маркетингови съобщения или бюлетини свързани с нашия бизнес. В наш законен бизнес интерес (съгласно чл. 6, раздел 1, т. „f“ от GDPR) е да ви предоставим тези комуникации, които сме установили, че са подходящи за вашите интереси.

Нашият уебсайт предлага безплатна възможност за абониране за бюлетини и за изтегляне или достъп до определено съдържание по актуални теми от нашите бизнес области. За да се абонирате за бюлетин, трябва да се регистрирате с вашите имена и имейл. Достъпът до определено съдържание на уебсайта може да изисква от вас да попълните регистрационен формуляр, като предоставите лична информация като имена, имейл и телефон, длъжност и организация. Във всеки случай, когато се регистрирате, вашето съгласие ще бъде получено и запазено чрез опция за включване и вашите данни ще бъдат съхранени в нашата клиентска база данни.

Когато се абонирате за бюлетини или осъществявате достъп до съдържанието на нашата уеб страница, ние може да анализираме вашия клиентски профил и предпочитания и да извършваме многоканални маркетингови кампании чрез автоматизирани инструменти, да се свързваме с вас по имейл или да ви изпращаме брошури или други рекламни или промоционални материали.

Вашата лична информация се съхранява по време на абонамента за бюлетина. Ако оттеглите съгласието си, вашите данни повече няма да се използват за тази цел на обработка.

Ние събираме и обработваме вашата лична информация, когато се регистрирате за организирани от нас събития. Ние използваме тази информация за целите на Вашето участие в събитието и проследяване с материали за събитието, статистика на посетителите и последваща реклама. При това положение обработката се основава на чл. 6, раздел 1, т. „f“ от GDPR, при което грижата за клиентите и привличането на клиенти са нашите основни законни интереси.

Посочваме, че някои от нашите събития могат да бъдат записани с изображения и звук и да бъдат разпространени сред участниците, публикувани или достъпни на нашата уеб страница след регистрация или достъпни в нашите канали в социалните медии. В допълнение към снимките и видеозаписите, в цифровите камери автоматично се съхраняват метаданни като местоположението и времето на записа. Правното основание за изготвяне и съхраняване на фото- и видеозаписи е чл. 6, раздел 1, точка „f“ от GDPR, където нашият законен интерес е да следим и популяризираме събитието. Ако не сте съгласни с горната обработка на вашата лична информация, можете да изберете да не се регистрирате за събитието.

Данните, събрани на събитие, могат да бъдат обработвани и за рекламни цели. Тази обработка се основава на нашия легитимен интерес (съгласно чл. 6, раздел 1, т. „f“ от GDPR) за започване на възможни бизнес отношения с участниците в събитието. Ако при регистрацията за събитието сте дали съгласието си за използване на вашия телефон и/или e-mail за рекламни контакти, тогава чл. 6, раздел 1, точка „а“ от GDPR ще се прилага.

Освен ако няма законово предписан период на запазване, ние ще изтрием вашата информация, обработена за маркетингови цели, когато вече не е необходима по предназначение. Ако информацията се изисква за други законово разрешени цели, тя няма да бъде изтрита, но обработването й по маркетингови причини ще бъде ограничено.

 

Лични данни, обработвани в рамките на бизнес взаимоотношения

 

В рамките на осъществяването на бизнес отношения ние използваме лични данни за целите на:

 • преследване, установяване и провеждане на бизнес отношения с клиенти, партньори или заинтересовани страни;
 • изпълнение на нашите договорни задължения с клиенти, партньори или заинтересовани лица;
 • обработка и фактуриране на бизнес транзакции;
 • рекламни и маркетингови дейности;
 • поддръжка и поддръжка на продукти и диагностика и отстраняване на грешки;
 • предаване на данни на трети страни или доставчици на услуги в рамките на управлението на нашите бизнес процеси,

с което чл. 6, раздел 1, точка „b“ от GDPR служи на нашата компания като основно правно основание за това.

В рамките на бизнес отношения можем да обработваме вашите данни и съгласно чл. 6, раздел 1,
точка „F от GDPR“, при което нашият легитимен интерес е да насърчаваме нашите продажби и да извършваме нашия бизнес в удовлетворяване на нашите клиенти и заинтересовани страни или въз основа на Вашето изрично съгласие (съгласно чл. 6, раздел 1, т. „а“ от GDPR).

Ние ще изтрием вашата лична информация, обработвана в рамките на бизнес отношения, когато тя вече не е необходима за предвидената цел или вашето съгласие бъде оттеглено, освен ако запазването на информацията се изисква от законовите изисквания за запазване.

 

Обработка на лични данни от отдела за техническа поддръжка

 

SoftGroup обработва личните данни, които ни предоставяте при Ваш контакт и комуникация с нашия отдел за техническа поддръжка по телефон, имейл или нашата система за продажба на билети. Такива данни включват вашето име, телефон, имейл и евентуално позиция във вашата организация. Ако сте се свързали с нашия отдел за техническа поддръжка по телефона, ще има гласов запис на вашето обаждане, за което ще бъдете предупредени предварително.

Вашите лични данни се обработват въз основа на нашите законни интереси (съгласно чл. 6, раздел 1, т. „f“ от GDPR) с цел подобряване на обслужването и удовлетвореността на нашите клиенти и предоставяне на техническа поддръжка за нашите продукти, за които имате се свърза с нас.

Вашите лични данни под формата на гласови записи се съхраняват за период до 3 месеца от подаването им и след това се изтриват автоматично. Личните данни, предоставени по имейл или нашата система за продажба на билети, се съхраняват за срока на договорните отношения между вашата организация и SoftGroup и за период от 3 години след неговото прекратяване.

 

Разкриване на информация

 

Нашата цел е да ограничим споделянето на вашата лична информация, която събираме, или вие ни предоставяте, както е описано в тази Политика. Въпреки това, понякога се налага да използваме партньори или обработващи, за да ви предоставим исканите услуги и по-добро изживяване, за целите, описани по-горе, или да имаме друга законна причина да разкрием вашата лична информация.

Можем да разкрием лична информация:

 • на изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме за подпомагане на нашия бизнес и за постигане на целите, за които се разкрива информацията и които са обвързани с договорни задължения да пазят личната информация поверителна и да я използват само за целите, за които разкриваме това за тях;
 • при необходимост за изпълнение на целта, за която предоставяте информацията;
 • с ваше съгласие, включително към несвързани маркетингови партньори;
 • когато е необходимо, за да наложим нашите права, да защитим нашата собственост или да защитим правата, собствеността или безопасността на други, или ако е необходимо, за да подкрепим функциите за външен одит, съответствие и корпоративно управление;
 • във връзка със сливане, продажба, придобиване или друга промяна на собствеността или контрола от или на SoftGroup. Когато настъпи едно от тези събития, ние ще положим разумни усилия, за да ви уведомим, преди вашата информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на различна политика за поверителност;
 • когато това се изисква от закона, като например в отговор на призовка, наредба, обвързваща заповед на орган за защита на данните, правоприлагащ орган или съдилища; в хода на правния или регулаторния процес.

Имайте предвид, че можем да използваме и разкриваме лична информация за вас, която не може да бъде идентифицирана, т.е. лична информация в обобщена форма, която вече не ви идентифицира, без ограничения.

 

Трябва ли да предоставя лични данни?

Като общ принцип, вашето съгласие и предоставянето на каквито и да било лични данни по настоящото споразумение са изцяло доброволни; като цяло няма вредни последици за вас, ако решите да не се съгласите или да предоставите лични данни. Въпреки това, има обстоятелства, при които не можем да предприемем действия без определени лични данни, например, защото тези лични данни са необходими за обработка на вашите запитвания, поръчки или за предоставяне на достъп до предложение, бюлетин или събитие. В тези случаи, без съответната лична информация, за съжаление, няма да е възможно SoftGroup да ви предостави това, което сте поискали.

 

Къде съхраняваме Вашите лични данни

 

Данните, които събираме от вас, ще бъдат прехвърлени и съхранявани в рамките на Европейския съюз. SoftGroup ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с тази Политика. Цялата информация, която предоставяте на SoftGroup, се съхранява на защитени сървъри. За съжаление, предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани чрез електронни комуникационни канали; всяко предаване е на ваш собствен риск. След като получим вашата информация, ще използваме строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

 

Прехвърляне на лични данни към трети страни

 

Понякога можем да прехвърляме лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП в така наречените трети страни.

Ако такова прехвърляне стане необходимо, ние ще гарантираме, че или получателят на данните осигурява подходящо ниво на защита на данните (например поради решение за адекватност от Европейската комисия за съответната държава или поради споразумение, основано на така наречените клаузи за модел на ЕС с получателя) или че сте се съгласили с прехвърлянето.

 

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

 

Вашите лични данни не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

Какви са Вашите права за защита на данните

 

Съгласно приложимото българско и европейско законодателство, Вие имате следните права във връзка с Вашите лични данни, обработвани от нас:

 • можете да поискате достъп до личната информация, която съхраняваме за вас. Ако отправите такова искане, ние ще ви предоставим цялата информация за целите на обработката, категориите обработвани данни, категориите получатели, периодите на запазване на данните, вашите права за коригиране, изтриване или ограничаване на данните, до които се осъществява достъп, ако е приложимо. Когато е възможно, ние ще осигурим отдалечен достъп до сигурна система, която би ви осигурила директен достъп до вашите лични данни;
 • имате право да коригирате (поправите) записа на вашите лични данни, поддържан от SoftGroup, ако е неточен;
 • можете да помолите SoftGroup да допълни или актуализира вашите лични данни;
 • можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, без да засягате законосъобразността на обработването преди оттеглянето;
 • можете също да поискате SoftGroup да спре да използва вашите данни за целите на директния маркетинг;
 • можете да поискате ограничение в обработката на данни (i) за период, който ни позволява да проверим точността на вашите лични данни, в случай че оспорите точността на вашата лична информация; (ii) ако обработването е незаконно и искате да ограничите личната си информация, вместо да я изтриете; (iii) ако желаете SoftGroup да запази вашата лична информация, защото имате нужда от нея за ваша защита в контекста на правни искове; или (iv) ако сте възразили срещу обработването, но ние трябва да проверим дали то има законни основания за такова обработване, което може да има предимство пред вашите собствени права;
 • можете да поискате изтриване на вашата лична информация, ако (i) вашата лична информация вече не е необходима за целите на обработването на данните; (ii) сте оттеглили съгласието си за обработка на данни въз основа изключително на такова съгласие; (iii) сте възразили срещу обработката на данни; или (iv) личната информация трябва да бъде изтрита, за да се спази законово задължение, приложимо към SoftGroup. Ще предприемем разумни стъпки, за да информираме субектите, които биха могли да участват в обработката на данни за такова изтриване;
 • имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните, ако имате притеснения относно това как SoftGroup обработва вашите лични данни;
 • когато е технически осъществимо, SoftGroup по ваше искане ще ви предостави вашите лични данни или ще ги предаде директно на друг администратор. Имате право да получавате личната си информация в структуриран и стандартен формат.

 

При Ваше искане за достъп до Вашите лични данни, SoftGroup ще предприеме всички необходими действия, за да Ви предостави безвъзмездно подходящата информация за обработването. Ако искането е необосновано или прекомерно, особено поради неговата повторяемост, SoftGroup може да начисли разумна такса, като вземе предвид административните разходи, възникващи в резултат на предоставяне на информация или комуникация, или предприемане на всякакви други действия въз основа на искането, и може оправдано отказват да предприемат действия.

 

въпроси и жалби

 

Ако имате въпроси относно тази Политика, обработката на вашата лична информация или искате да упражните правата си за поверителност, моля свържете се с нас по имейл: office@softgroup.eu.

В случай на съмнение, че правата Ви за защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до компетентния орган за защита на личните данни на Република България – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) (на български „Комисия за защита на личните данни“, КЗЛД). КЗЛД отговаря за защитата на личните данни както в публичния, така и в частния сектор.

Контакт с КЗЛД:

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Електронна поща:  kzld@cpdp.bg
уебсайт: www.cpdp.bg

Cookies политика

 

Технологии за автоматично събиране на данни

 

Навигационните данни се отнасят до информация за вашия компютър и посещенията ви на уебсайта, като вашия IP адрес, географско местоположение, тип браузър, източник на препратка, продължителност на посещението и прегледани страници.

Ние използваме данни за навигация, за да работим и подобрим нашия уебсайт и да ви предоставим по-добро изживяване, когато взаимодействате със SoftGroup. Можем също така да използваме навигационни данни самостоятелно или в комбинация с лични данни, за да ви предоставим персонализирана информация за SoftGroup. Навигационните данни, като IP адрес, се използват за приблизително определяне на вашето местоположение. Например, може да използваме приблизителното ви местоположение, за да предоставим съдържание, което е преведено, или да изпратим имейли в определени часове, използвайки вашата местна часова зона.

Можете да деактивирате събирането и използването на данните за вашето местоположение чрез настройките на ниво браузър, операционна система или устройство. Съгласието относно данните за местоположението може да бъде оттеглено по всяко време.

Бисквитките, като една от технологиите за автоматично събиране на данни, могат да се контролират чрез настройките на браузъра. Имайте предвид, че настройката на контролите на бисквитките да бъдат твърде ограничителни или отказването на бисквитки може да повлияе на способността ви да използвате определени функции на уебсайта на SoftGroup. Моля, направете справка с инструкциите за помощ на вашия браузър, за да научите повече за бисквитките и други технологии и как да управлявате използването им. Ако изберете да откажете или изтриете бисквитки, ще трябва да повторите този процес, ако използвате друг компютър или сменяте браузъра.

Информацията, която събираме автоматично, е статистическа информация и не включва лична информация, но можем да я поддържаме или да я свързваме с лична информация, която събираме по други начини или получаваме от трети страни. Помага ни да подобрим нашия уебсайт и да предоставим по-добра и по-персонализирана услуга, като ни позволява:

 • оценка на размера на нашата аудитория и моделите на използване;
 • съхранявайте информация за вашите предпочитания, позволявайки ни да персонализираме нашия уебсайт според вашите индивидуални интереси;
 • ускорете търсенията си;
 • да ви разпознаем, когато се върнете на нашия уебсайт.

 

Технологиите, които използваме за това автоматично събиране на данни, могат да включват:

 • Бисквитки (или бисквитки на браузъра): Бисквитката е малък файл, поставен на твърдия диск на вашия компютър. Можете да откажете да приемете бисквитки на браузъра, като активирате съответната настройка на вашия браузър. Въпреки това, ако изберете тази настройка, може да нямате достъп до определени части от нашия уебсайт. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си така, че да отказва бисквитки, нашата система ще издава бисквитки, когато насочите браузъра си към нашия уебсайт.
 • Flash бисквитки: Някои функции на нашия уебсайт може да използват локално съхранени обекти (или Flash бисквитки), за да събират и съхраняват информация за вашите предпочитания и навигация до, от и на нашия уебсайт. Flash бисквитките не се управляват от същите настройки на браузъра, както се използват за бисквитките на браузъра;
 • Уеб маяци: Страниците на нашия уебсайт и нашите имейли могат да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани още ясни gifs, пикселни тагове и еднопикселни gifs), които позволяват на Компанията, например, да брои потребителите, които са посетили тези страници или отворили имейл и за други свързани статистически данни за уебсайтове (например записване на популярността на определено съдържание на уебсайт и проверка на целостта на системата и сървъра);
 • Бисквитки за производителност и функционалност: Тези бисквитки се използват за подобряване на производителността и функционалността на нашия уебсайт, но не са от съществено значение за използването му. Въпреки това, без тези бисквитки, някои функции може да станат недостъпни;
 • Бисквитки за анализ и персонализиране: Тези бисквитки събират информация, която се използва или в обобщена форма, за да ни помогне да разберем как се използва нашия уебсайт или колко ефективни са нашите маркетингови кампании, или за да ни помогнат да персонализираме нашия уебсайт за вас;
 • Рекламни бисквитки: Тези бисквитки се използват, за да направят рекламните съобщения по-подходящи за вас. Те изпълняват функции като предотвратяване на непрекъснатото повторно появяване на една и съща реклама, гарантиране, че рекламите се показват правилно за рекламодателите и в някои случаи избират реклами, които се основават на вашите интереси;
 • Бисквитки за социални мрежи: Тези бисквитки се използват, за да ви позволят да споделяте страници и съдържание, които намирате за интересни на нашия уебсайт чрез социални мрежи на трети страни и други уебсайтове. Тези бисквитки могат да се използват и за рекламни цели.

Ние не събираме лична информация автоматично, но можем да обвържем тази информация с лична информация за вас, която събираме от други източници или вие ни предоставяте.

 

Промяна на тази Политика за поверителност на данните

 

Тази Политика може да се променя от време на време, за да отразява промените в начина, по който обработваме вашата лична информация. Тези промени обаче ще останат в пълно съответствие с приложимото законодателство. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация относно нашите практики за поверителност. Ние ще ви уведомяваме за всякакви съществени промени в тази Политика, както се изисква от закона.

 

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с условията на нашата Политика за поверителност и бисквитки и използването на бисквитки. Политика за поверителност и бисквитки

Настройките на бисквитките на този сайт са настроени да позволите на "бисквитки", за да ви даде най-доброто изживяване при сърфиране възможно. Ако продължите да използвате този сайт, без да променяте настройките ви или като кликнете върху "Приемам" по-долу тогава, Вие се съгласявате с това.

Близо