Политика за поверителност на данните и бисквитки

 

Въведение

 

Вашата поверителност е важна за нас. Тази Политика за поверителност на данните и бисквитки („Политика“) има за цел да обясни как събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме вашата лична информация, когато използвате нашия уебсайт (transfer.softgroup.eu), нашите продукти и услуги или взаимодействате с нас за различни цели. Тази Политика описва типа информация, която можем да събираме от вас или която вие можете да ни предоставите, и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази информация.

Ние от SoftGroup уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да я защитаваме чрез спазването на тази Политика. Ние обработваме вашата лична информация въз основа на основните принципи на прозрачност и справедливост, легитимност, минимизиране и поверителност.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, за да разберете нашите политики и практики по отношение на вашата лична информация и как ще я третираме. Ако не сте съгласни с тях, вашият избор е да не използвате нашия уебсайт, нашите продукти и услуги или да не взаимодействате с нас.

 

Кои сме ние

 

Администраторът на данни („ние“ или „нас“) е Софт Груп АД, дружество, регистрирано в Българския търговски регистър към Агенция по вписванията на Република България под ед.
No 204547054 със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. „България“ № 49, ет. 8 ("SoftGroup").

Какви данни събираме и как

Съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) личните данни се определят като: „всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данни“); идентифицируемо физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическото, физиологичното, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице“.

SoftGroup събира ограничен обем от вашите лични данни:

 • идентификация и информация за контакт, като вашите имена, телефонен/мобилен номер, имейл адрес, длъжност и организация, IP адрес, както е необходимо за конкретната цел;
 • вашия гласов запис, когато се обаждате на нашия екип за техническа поддръжка;
 • вашият глас и/или изображение, ако участвате в нашите събития, ако са записани.

Ние събираме вашите лични данни или директно от вас (напр. когато купувате услуга или онлайн приложение, правите запитване, абонирате се за събитие или нашия бюлетин)), или пасивно (напр. когато използвате инструменти за проследяване като бисквитки на браузъра). Може също така да събираме информация за вас косвено от трети страни (напр. наши бизнес партньори или социални медийни платформи).

„Информация за използване“ или „Данни за използване“ е информация за онлайн дейността на дадено лице, която сама по себе си не идентифицира лицето, като тип браузър, операционна система, най-гледани и посещавани страници и връзки на нашия уебсайт, най-високо влизане и излизане точки, брой попълвания на формуляри, време, прекарано на страници, най-популярни изтегляния, най-популярни ключови думи, използвани извън сайта, за да отведат клиенти до нашия уебсайт, информация, събрана чрез бисквитки, и друга информация за събития на устройството, като системна активност, сривове и хардуерни настройки. Ние автоматично събираме данни за използването, когато взаимодействате с нашия уебсайт. Всеки път, когато използвате уебсайта или услугите, ние използваме информацията за местоположението от вашето мобилно устройство или браузър, за да приспособим услугите и изживяването на уебсайта към вашето местоположение.

По принцип ние не считаме Данните за използване като лични данни, тъй като Данните за използване сами по себе си обикновено не идентифицират физическо лице. Личните данни и данните за използване могат да бъдат свързани заедно. Различни видове информация за използване също могат да бъдат свързани заедно и след като бъдат свързани, може да идентифицира физическо лице, при което ще се прилагат принципите за обработка на лични данни.

 

Как се използва вашата информация и на какво правно основание

По-долу е представена информация за целите, за които използваме вашата лична информация, правните основания за това и съответните периоди на съхранение.

 

Работа на нашия уебсайт

 

Докато навигирате през нашия уебсайт и взаимодействате с него, ние може да използваме технологии за автоматично събиране на данни, за да съберем определена информация за вашето оборудване, действия на сърфиране и модели, като например: подробности за вашите посещения на нашия уебсайт, включително данни за трафика, данни за местоположение, регистрационни файлове и други комуникационни данни и ресурси, до които имате достъп и използвате на уебсайта; информация за вашия компютър и интернет връзка, включително вашия IP адрес, операционна система и тип браузър. Може също така да използваме тези технологии, за да събираме информация за вашите онлайн дейности във времето и в уебсайтове на трети страни или други онлайн услуги (проследяване на поведението). (за повече информация, моля, вижте раздела Политика за бисквитки от настоящата Политика).

Обработката на вашата лична информация за работата на нашия уебсайт се основава на чл. 6, раздел 1,
точка „f“ от GDPR, според която нашият основен легитимен интерес е да управляваме, подобряваме и персонализираме уебсайта и услугите, включително да разберем по-добре как потребителите осъществяват достъп и използват уебсайта и услугите; предоставяне на обслужване на клиенти и отговаряне на потребителските предпочитания, включително персонализиране на език и местоположение; предоставя персонализирана помощ и инструкции; персонализираме нашия маркетинг; откриване, предотвратяване и смекчаване на измамни или незаконни дейности.

 

Лична информация, обработвана за връзка с Вас

 

Имате възможност да се свържете с нас чрез формата за контакт на нашия уебсайт, по имейл или по телефона, или чрез нашия чатбот. Ако го направите, информацията, която въвеждате във формата за контакт, вашият имейл адрес и/или телефонният ви номер се разкриват и обработват от нас.

Правното основание за обработване на вашите данни за контакт произтича от чл. 6, раздел 1, буква „f“ от GDPR, при което имаме легитимни интереси от обработката на вашата заявка и от продължаването на комуникацията. Ако сте се свързали с нас, за да установите бизнес отношения със SoftGroup, правното основание за обработка на вашите данни за контакт следва от чл. 6, раздел 1, точка „b“ от GDPR (за повече подробности вижте раздел Лични данни, обработвани в рамките на бизнес взаимоотношения от настоящата Политика).

Ние ще запазим вашите данни за контакт, докато не обработим вашата заявка и по-нататъшната комуникация бъде прекратена. Това важи, ако сте се свързали с нас, за да установите и влезете в бизнес отношения или да упражните правото си на субект на данни. В този случай личната информация ще бъде допълнително обработена на ново правно основание и ще бъде изтрита веднага щом целта на обработката бъде изпълнена и законовите периоди на съхранение изтекат.

 

Лична информация, обработвана за маркетингови цели

 

Може да използваме вашата информация, за да се свържем с вас по пощата, имейл или по друг начин с информация или съдържание на SoftGroup за нашия бизнес, услуги и събития, специални оферти и друга информация, която смятаме, че ще намерите за ценна, или за да ви изпращаме маркетингови съобщения или бюлетини свързани с нашия бизнес. В наш легитимен бизнес интерес (съгласно член 6, раздел 1, буква „f“ от GDPR) е да ви предоставим тези комуникации, за които сме преценили, че са свързани с вашите интереси.

Нашият уебсайт предлага безплатна възможност за абониране за бюлетини и за изтегляне или достъп до определено съдържание по актуални теми от нашите бизнес области. За да се абонирате за бюлетин, трябва да се регистрирате с вашите имена и имейл. Достъпът до определено съдържание на уебсайта може да изисква от вас да попълните регистрационен формуляр, като предоставите лична информация като имена, имейл и телефон, длъжност и организация. Във всеки случай, когато се регистрирате, вашето съгласие ще бъде получено и запазено чрез опция за включване и вашите данни ще бъдат съхранени в нашата клиентска база данни.

Когато се абонирате за бюлетини или осъществявате достъп до съдържанието на нашата уеб страница, ние може да анализираме вашия клиентски профил и предпочитания и да извършваме многоканални маркетингови кампании чрез автоматизирани инструменти, да се свързваме с вас по имейл или да ви изпращаме брошури или други рекламни или промоционални материали.

Вашата лична информация се съхранява по време на абонамента за бюлетина. Ако оттеглите съгласието си, вашите данни повече няма да се използват за тази цел на обработка.

Ние събираме и обработваме вашата лична информация, когато се регистрирате за събития, организирани от нас. Ние използваме тази информация за целите на вашето участие в събитието и последващи материали от събитието, статистика на посетителите и последваща реклама. В тази ситуация обработката се основава на чл. 6, раздел 1, буква „f“ от GDPR, при което грижата за клиентите и привличането на клиенти са наши основни законни интереси.

Посочваме, че някои от нашите събития може да бъдат записани с изображения и звук и да бъдат разпространени до участниците, публикувани или достъпни на нашата уеб страница след регистрация или предоставени в нашите социални медийни канали. В допълнение към снимките и видеозаписите, в цифровите фотоапарати автоматично се съхраняват метаданни като местоположението и времето на записа. Правното основание за изготвяне и съхраняване на фото- и видеозаписи е чл. 6, раздел 1, буква „f“ от GDPR, когато нашият законен интерес е да следим и популяризираме събитието. Ако не сте съгласни с горната обработка на вашата лична информация, можете да изберете да не се регистрирате за събитието.

Данните, събрани на дадено събитие, могат да бъдат обработвани и за рекламни цели. Тази обработка се основава на нашия легитимен интерес (съгласно член 6, раздел 1, буква „f“ от GDPR) за започване на възможни бизнес отношения с участниците в събитието. Ако при регистрацията си за събитието сте дали съгласието си за използване на вашия телефон и/или имейл за рекламни контакти, тогава се прилага чл. 6, раздел 1, буква „а“ от GDPR ще се прилага.

Освен ако няма законово предписан период на съхранение, ние ще изтрием вашата информация, обработвана за маркетингови цели, когато вече не е необходима за предназначението си. Ако информацията е необходима за други законово разрешени цели, тя няма да бъде изтрита, но обработването й по маркетингови причини ще бъде ограничено.

 

Лични данни, обработвани в рамките на бизнес взаимоотношения

 

В рамките на осъществяването на бизнес отношения ние използваме лични данни за целите на:

 • преследване, установяване и провеждане на бизнес отношения с клиенти, партньори или заинтересовани страни;
 • изпълнение на нашите договорни задължения с клиенти, партньори или заинтересовани страни;
 • обработка и фактуриране на бизнес транзакции;
 • рекламна и маркетингова дейност;
 • продуктова поддръжка и поддръжка и диагностика и отстраняване на грешки;
 • предаване на данни на трети страни или доставчици на услуги в рамките на управлението на нашите бизнес процеси,

с което чл. 6, раздел 1, точка „b“ от GDPR служи на нашата компания като основно правно основание за това.

В рамките на бизнес отношения можем да обработваме вашите данни и съгласно чл. 6, раздел 1,
точка „F от GDPR, при което нашият легитимен интерес е да насърчаваме нашите продажби и да водим нашия бизнес за удовлетворяване на нашите клиенти и заинтересовани страни или въз основа на вашето изрично съгласие (съгласно чл. 6, раздел 1, буква „а“ от GDPR).

Ние ще изтрием вашата лична информация, обработвана в рамките на бизнес взаимоотношения, когато вече не е необходима за предназначението си или вашето съгласие бъде оттеглено, освен ако запазването на информацията се изисква от законовите изисквания за съхранение.

 

Обработка на лични данни от отдела за техническа поддръжка

 

SoftGroup обработва личните данни, които ни предоставяте при контакт и комуникация с нашия отдел за техническа поддръжка по телефон, имейл или нашата система за тикетиране. Такива данни включват вашето име, телефон, имейл и евентуално позиция във вашата организация. Ако сте се свързали с нашия отдел за техническа поддръжка по телефона, ще има гласов запис на вашето обаждане, за което ще бъдете предупредени.

Вашите лични данни се обработват въз основа на нашите законни интереси (съгласно чл. 6, раздел 1, буква „f“ от GDPR) за целите на подобряване на обслужването и удовлетвореността на нашите клиенти и предоставяне на техническа поддръжка за нашите продукти, за които имате се свърза с нас.

Вашите лични данни под формата на гласови записи се съхраняват за период до 3 месеца от предоставянето им, след което се изтриват автоматично. Личните данни, предоставени по имейл или нашата тикетинг система, се съхраняват за срока на договорните отношения между вашата организация и SoftGroup и за период от 3 години след прекратяването им.

 

Разкриване на информация

 

Нашата цел е да ограничим споделянето на вашата лична информация, която събираме или вие ни предоставяте, както е описано в тази Политика. Въпреки това понякога се налага да използваме партньори или процесори, за да ви предоставим исканите услуги и по-добро изживяване за целите, описани по-горе, или имаме друга законна причина да разкрием вашата лична информация.

Можем да разкрием лична информация:

 • на изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме в подкрепа на нашия бизнес и за постигане на целите, за които се разкрива информацията и които са обвързани от договорни задължения да пазят личната информация поверителна и да я използват само за целите, за които разкриваме това за тях;
 • ако е необходимо за изпълнение на целта, за която предоставяте информацията;
 • с ваше съгласие, включително към несвързани маркетингови партньори;
 • когато е необходимо, за да наложим правата си, да защитим нашата собственост или да защитим правата, собствеността или безопасността на други, или ако е необходимо да подкрепим функциите за външен одит, съответствие и корпоративно управление;
 • във връзка със сливане, продажба, придобиване или друга промяна на собствеността или контрола от или на SoftGroup. Когато настъпи някое от тези събития, ние ще положим разумни усилия, за да ви уведомим, преди вашата информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на различна политика за поверителност;
 • когато се изисква да го направи по закон, като например в отговор на призовка, регламент, задължителна заповед на орган за защита на данните, правоприлагаща агенция или съдилища; в хода на съдебния или регулаторен процес.

Обърнете внимание, че можем да използваме и разкрием лична информация за вас, която не може да бъде идентифицирана лично, т.е. лична информация в обобщена форма, която вече не ви идентифицира, без ограничения.

 

Трябва ли да предоставя лични данни?

Като общ принцип, предоставянето от ваша страна на каквото и да е съгласие и предоставянето на каквито и да е лични данни по-долу е напълно доброволно; обикновено няма вредни последици за вас, ако решите да не дадете съгласие или да предоставите лични данни. Въпреки това, има обстоятелства, при които не можем да предприемем действия без определени лични данни, например, защото тези лични данни са необходими за обработка на вашите запитвания, вашите поръчки или за предоставяне на достъп до оферта, бюлетин или събитие. В тези случаи, без съответната лична информация, за съжаление, няма да е възможно SoftGroup да ви предостави това, което сте поискали.

 

Къде съхраняваме вашите лични данни

 

Данните, които събираме от вас, ще бъдат прехвърлени и съхранявани в рамките на Европейския съюз. SoftGroup ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика. Цялата информация, която предоставяте на SoftGroup, се съхранява на защитени сървъри. За съжаление, предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани чрез електронни комуникационни канали; всяко предаване е на ваш собствен риск. След като получим вашата информация, ще използваме строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

 

Прехвърляне на лични данни към трети страни

 

Понякога може да прехвърлим лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП в така наречените трети държави.

Ако такова прехвърляне стане необходимо, ние ще гарантираме, че или получателят на данните предоставя подходящо ниво на защита на данните (напр. поради решение за адекватност от Европейската комисия за съответната държава или поради споразумение, основано на така наречените моделни клаузи на ЕС с получателя) или че сте се съгласили с прехвърлянето.

 

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

 

Вашите лични данни не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

Какви са вашите права за защита на данните

 

Съгласно приложимото българско и европейско законодателство, Вие имате следните права във връзка с Вашите лични данни, обработвани от нас:

 • можете да поискате достъп до личната информация, която съхраняваме за вас. Ако направите такова искане, ние ще ви предоставим цялата информация за целите на обработката, категориите обработвани данни, категориите получатели, периодите на съхранение на данните, вашите права за коригиране, изтриване или ограничаване на данните, до които има достъп, ако е приложимо. Когато е възможно, ние ще предоставим отдалечен достъп до защитена система, която би Ви осигурила директен достъп до Вашите лични данни;
 • имате право да коригирате (коригирате) записа на вашите лични данни, поддържан от SoftGroup, ако е неточен;
 • можете да поискате от SoftGroup да допълни или актуализира вашите лични данни;
 • можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката преди оттеглянето;
 • можете също така да поискате SoftGroup да преустанови използването на вашите данни за целите на директния маркетинг;
 • можете да поискате ограничаване на обработката на данни (i) за период, който ни позволява да проверим точността на вашите лични данни, в случай че оспорите точността на вашата лична информация; (ii) ако обработването е незаконно и желаете да ограничите личната си информация, вместо да я изтриете; (iii) ако желаете SoftGroup да пази вашата лична информация, защото ви е необходима за ваша защита в контекста на правни искове; или (iv) ако сте възразили срещу обработването, но ние трябва да проверим дали то има легитимни основания за такова обработване, което може да има предимство пред вашите собствени права;
 • можете да поискате изтриване на вашата лична информация, ако (i) вашата лична информация вече не е необходима за целите на обработката на данни; (ii) вие сте оттеглили съгласието си за обработка на данни въз основа изключително на такова съгласие; (iii) сте възразили срещу обработката на данните; или (iv) личната информация трябва да бъде изтрита, за да се спази законово задължение, приложимо към SoftGroup. Ние ще предприемем разумни стъпки, за да информираме субектите, които може да участват в обработката на данни за такова изтриване;
 • имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните, ако имате притеснения относно това как SoftGroup обработва вашите лични данни;
 • когато е технически осъществимо, SoftGroup ще ви предостави вашите лични данни или ще ги предаде директно на друг администратор, при поискване от ваша страна. Имате право да получите вашата лична информация в структуриран и стандартен формат.

 

При заявка от ваша страна за достъп до личните ви данни, SoftGroup ще предприеме всички необходими действия, за да ви предостави безплатно необходимата информация за обработката. Ако искането е неразумно или прекомерно, особено поради неговата повторяемост, SoftGroup може да начисли разумна такса, като вземе предвид административните разходи, възникващи в резултат на предоставяне на информация или комуникация, или предприемане на други действия въз основа на искането, и може обосновано отказват да предприемат действия.

 

Въпроси и Жалби

 

Ако имате въпроси относно тази Политика, обработката на вашата лична информация или искате да упражните правата си за поверителност, моля, свържете се с нас по имейл: office@softgroup.eu.

В случай на съмнение, че правата Ви за защита на данните са нарушени, можете да подадете жалба до компетентния орган по защита на данните на Република България – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) (на бълг. „Комисия за защита на личните данни“, КЗЛД). КЗЛД отговаря за защитата на личните данни както в публичния, така и в частния сектор.

Контакт с КЗЛД:

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Електронна поща:  kzld@cpdp.bg
уебсайт: www.cpdp.bg

Политика за бисквитки

 

Технологии за автоматично събиране на данни

 

Навигационните данни се отнасят до информация за вашия компютър и вашите посещения на уебсайта, като например вашия IP адрес, географско местоположение, тип браузър, източник на препратки, продължителност на посещението и прегледани страници.

Използваме навигационни данни, за да управляваме и подобряваме нашия уебсайт и да ви предоставяме по-добро изживяване, когато взаимодействате със SoftGroup. Може също така да използваме навигационни данни самостоятелно или в комбинация с лични данни, за да ви предоставим персонализирана информация за SoftGroup. Навигационни данни, като например IP адрес, се използват за приблизително определяне на вашето местоположение. Например, може да използваме вашето приблизително местоположение, за да предоставим съдържание, което е преведено, или да изпратим имейли в определени часове, използвайки вашата местна часова зона.

Можете да деактивирате събирането и използването на вашите данни за местоположение чрез браузъра, операционната система или настройките на ниво устройство. Съгласието относно данните за местоположение може да бъде оттеглено по всяко време.

Бисквитките, като една от технологиите за автоматично събиране на данни, могат да се контролират чрез настройките на браузъра. Имайте предвид, че настройката на контролите за бисквитките да бъдат твърде ограничителни или отказът на бисквитките може да повлияе на способността ви да използвате определени функции на уебсайта на SoftGroup. Моля, вижте инструкциите за помощ на вашия браузър, за да научите повече за бисквитките и другите технологии и как да управлявате тяхното използване. Ако решите да откажете или изтриете бисквитките, ще трябва да повторите този процес, ако използвате друг компютър или смените браузъра.

Информацията, която събираме автоматично, е статистическа информация и не включва лична информация, но можем да я поддържаме или да я свързваме с лична информация, която събираме по други начини или получаваме от трети страни. Помага ни да подобрим нашия уебсайт и да предоставим по-добра и по-персонализирана услуга, като ни позволява да:

 • оценка на размера на нашата аудитория и моделите на използване;
 • съхранява информация за вашите предпочитания, което ни позволява да персонализираме нашия уебсайт според вашите индивидуални интереси;
 • ускорете вашите търсения;
 • ви разпознават, когато се върнете на нашия уебсайт.

 

Технологиите, които използваме за това автоматично събиране на данни, може да включват:

 • Бисквитки (или бисквитки на браузъра): Бисквитката е малък файл, поставен на твърдия диск на вашия компютър. Можете да откажете да приемете бисквитки на браузъра, като активирате съответната настройка на вашия браузър. Въпреки това, ако изберете тази настройка, може да нямате достъп до определени части от нашия уебсайт. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си така, че да отказва бисквитки, нашата система ще издава бисквитки, когато насочите браузъра си към нашия уебсайт.
 • Флаш бисквитки: Някои функции на нашия уебсайт може да използват локално съхранени обекти (или Flash бисквитки), за да събират и съхраняват информация за вашите предпочитания и навигация до, от и на нашия уебсайт. Flash бисквитките не се управляват от същите настройки на браузъра, както се използват за бисквитките на браузъра;
 • Уеб маяци: Страниците на нашия уебсайт и нашите имейли може да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (наричани също ясни gifs, пикселни тагове и gifs с един пиксел), които позволяват на Компанията, например, да брои потребителите, които са посетили тези страници или отворен имейл и за други свързани статистически данни за уебсайтове (например записване на популярността на определено съдържание на уебсайтове и проверка на целостта на системата и сървъра);
 • Бисквитки за ефективност и функционалност: Тези бисквитки се използват за подобряване на производителността и функционалността на нашия уебсайт, но не са от съществено значение за използването му. Въпреки това, без тези бисквитки, определени функции може да станат недостъпни;
 • Бисквитки за анализ и персонализиране: Тези бисквитки събират информация, която се използва или в обобщена форма, за да ни помогне да разберем как се използва нашият уебсайт или колко ефективни са нашите маркетингови кампании, или за да ни помогнат да персонализираме нашия уебсайт за вас;
 • Рекламни бисквитки: Тези бисквитки се използват, за да направят рекламните съобщения по-подходящи за вас. Те изпълняват функции като предотвратяване на непрекъснато повторно показване на една и съща реклама, гарантиране, че рекламите се показват правилно за рекламодателите и в някои случаи избират реклами, които се основават на вашите интереси;
 • Бисквитки за социални мрежи: Тези бисквитки се използват, за да ви позволят да споделяте страници и съдържание, които намирате за интересни на нашия уебсайт, чрез социални мрежи на трети страни и други уебсайтове. Тези бисквитки могат да се използват и за рекламни цели.

Ние не събираме лична информация автоматично, но може да свържем тази информация с лична информация за вас, която събираме от други източници или вие ни предоставяте.

 

Промяна на тази Политика за поверителност на данните

 

Тази Политика може да се променя от време на време, за да отрази промените в начина, по който обработваме вашата лична информация. Тези промени обаче ще останат напълно в съответствие с приложимото законодателство. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация относно нашите практики за поверителност. Ще ви уведомим за всякакви съществени промени в тази Политика, както се изисква от закона.