Фармацевтичен софтуер за сериализиране

SoftGroup предоставя най-гъвкавия и мащабируем софтуер за сериализация във фармацевтичната индустрия. Тъй като дигиталната трансформация във фармацевтичната индустрия е непрекъснат процес, мнозина търсят гъвкави и изгодни решения за сериализация, които ще запазят бизнес процесите незасегнати.

 

Софтуерът за сериализиране на SoftGroup се счита за най-модерното решение за сериализация поради по-големите възможности за интеграция и гъвкавост.

SoftGroup® SaTT Site Controller

SoftGroup® SaTT Site Controller е централизирана софтуерна система за сериализация за управление на процесите на сериализация и агрегация. Софтуерът за управление на SoftGroup предоставя цялостно решение за управление на цялото производство на фабриката и подготовка на процеса по сериализация и агрегация на данни за докладване на национални и международни органи.

Централизирана система за управление на корпоративния софтуер
 • Номенклатури (Управление на устройства, линии, шаблони за сериализиране и агрегиране)
 • Създаване/актуализиране/одобряване на партиди – EBR (Електронни партидни записи)
 • Създавайте/актуализирайте пакетни данни за нива на сериализация и агрегиране
 • Актуализиране на статусите на партидите
 • Генериране на SN/SSCC – произволно/последователно
 • Импортиране на SN/SSCC, включително крипто кодове за RU пазара
 • ПРУ/ООП – изпращане/получаване на данни за сериализиране
 • Експортиране на партидни и серийни номера (на подизпълнители)
 • Импортиране на резултата от подизпълнители
 • Доклади (от ниво линия) – Пакетен информационен отчет и одитна пътека
 • Одитна пътека (ниво на обект)
 • Ефективно управление на база данни за сериализиране и агрегиране
 • Поддръжка на неограничени производствени линии
 • Лесно добавяне на нови редове
 • Удобен за потребителя интерфейс
 • Неутрален от доставчика софтуер – възможност за надграждане и интегриране на агрегиране в производствения процес
 • Напълно съвместим с изискванията и стандартите за САЩ, ЕС, Русия, Австралия, Нова Зеландия и други пазари

Много благодарим за проявения интерес към нашите брошури. Моля, попълнете своя имейл и ние ще ви изпратим брошурата скоро.
  Тип фирма (задължително)

  Прочетох Политика за поверителност и потвърждавам желанието си да получавам маркетингови материали и актуализации от SoftGroup.

  SoftGroup® SaTT Line Controller

  SoftGroup® SaTT Line Controller е софтуер за сериализация, инсталиран на машина за сериализация, която контролира процеса на печат и процеса на проверка на отпечатаните шаблони с и без сериализация за всяка партида.

  процеси на сериализация в линия ниво 2
  • Работа със сериализирани и несериализирани елементи
  • Импортиране на партидни данни и серийни номера
  • Гаранция за уникалност на серийния номер при всеки отпечатан сериализиран баркод (1D или 2D)
  • Налична функционалност за преработване – възможност за деактивиране на серийния номер със съответната причина
  • Предоставяне на различни видове отчети
  • Включване на автоматизирано архивиране, консолидиране на данни и синхронизиране с ниво сайт
  • Поддържане на неограничен брой потребители
  • Отхвърляне от системата на неприет по време на процеса на проверка кашон с конкретна причина
  • Системата отчита всички аларми на устройствата (камера, принтер, PLC и др.)
  • Извеждане на работния екран на информация за състоянието на устройствата, партидна информация; статистика и отчети
  • Стандартен код GS1 и приложение 11 съвместими
  • Гъвкавост и съвместимост за внедряване в решения на различни доставчици
  • Ефективно управление и комуникация с различни модули за агрегиране
  • Поддържане на неограничен брой потребители
  • Удобен за потребителя интерфейс
  • Напълно адаптивно оформление за печат на единичен пакет (за сериализиране), оформление на етикети на кутия и палет (за агрегиране)
  • Неутрален от доставчика софтуер: лесна връзка с всяка съществуваща система от ниво 3
  • Наличие на всички необходими шаблони за САЩ, ЕС, Русия, Австрия, Нова Зеландия и други пазари

  Много благодарим за проявения интерес към нашите брошури. Моля, попълнете своя имейл и ние ще ви изпратим брошурата скоро.
   Тип фирма (задължително)

   Прочетох Политика за поверителност и потвърждавам желанието си да получавам маркетингови материали и актуализации от SoftGroup.

    

   Открийте стойността на нашите софтуери

   Гaрантиране на съответствие с разпоредбите и световните изисквания за проследяване.

   Осигуряване на защитен обмен на данни между всички съществуващи системи и системи на трети страни.

   Осигуряване на сигурна комуникация с всички заинтересовани страни и бизнес партньори.

   Минимизиране на финансовите загуби поради елиминиране на разпространението на фалшиви лекарства.

   Подобряване на защитата на марката и ограничаване рисковете от уронване на репутацията.

   Оптимизиране на процесите с вашите вече налични данни.

    

   Готови ли сте да видите SoftGroup в действие?

    

   Заявете демонстрация на живо и оставете SoftGroup да ви помогне да:

    

   • Генерирате формати на серийни номера, за да отговарят на всички изисквания
   • Създадете серийни номера и партидни номера на всеки продукт
   • Проверите данните
   • Експортирате данни за сериализация към подизпълнители
   • Генерирате отчети и статистики

    Тип фирма (задължително)

    Интересува се от (задължително)

    Откъде научихте за нас?