Фармацевтична индустрия

SoftGroup предоставя най-гъвкавия и мащабируем софтуер за сериализация във фармацевтичната индустрия. Тъй като дигиталната трансформация във фармацевтичната индустрия е непрекъснат процес, мнозина търсят гъвкави и изгодни решения за сериализация, които ще запазят бизнес процесите незасегнати.
Системата SoftGroup® SaTT комбинира софтуер за сериализация и агрегация от край до край, хардуер и софтуер за проследяване. Системата се смята за най-модерното решение за сериализация поради своята гъвкавост и по-големите възможности за интеграция.

Сериализация и проследяване за фармацевтични продукти

За да минимизират разпространението на фалшиви лекарства и да се борят с фалшифицирането, много правителства и представители на фармацевтичната индустрия предприеха стъпки за защита на здравето на хората и марките за здравеопазване, като превърнаха технологията за проследяване на фармацевтични продукти в световен стандарт в началото на 2000-ната година.

Много държави в Европейския съюз, Съединените американски щати и Руската федерация включиха сериализацията и проследимостта в своите разпоредби за безопасност на фармацевтичните продукти, използвайки „глобалния език“ на GS1 стандартите.

сериализация 2d сканиране на матричен код

Фармацевтичната сериализация е процес на поставяне на уникален сериен номер на всяка фармацевтична опаковка; стоките могат да бъдат идентифицирани и проследени по цялата фармацевтична верига за доставки. Информация, като произход на продукта, срок на годност и номер на партидата, може да бъде идентифицирана и свързана със серийния номер, което позволява проследяване от началото на производствения цикъл до крайния потребител. Фармацевтичната сериализация и проследимостта могат да стандартизират и хармонизират оперативните процеси между производители, паралелни дистрибутори, вносители, складове, 3PL, болници и аптеки, което води до синхронизиран работен процес.

Track and Trace проследяване за фармацевтични продукти

Track and Trace проследяването е процес, свързан с определяне на настоящите и минали местоположения на лекарството. Когато то е приложено правилно, лекарството може да бъде проследено по цялата верига на доставки и обратно нагоре по веригата при връщане или изтегляне.  С други думи, Системите за проследяване позволяват на властите и работещите във веригата за доставки да идентифицират къде се намират определени лекарства. Това включва настоящите и предишни местоположения на лекарството.

Получете представа за сериализацията в глобален мащаб

Какво означават решенията на SoftGroup® SaTT за вашия бизнес

доставчик на решение доставчик

Безпроблемна интеграция на сериализация и проследимост в производството

гъвкавост и интеграция на доставчика

Улеснена верига за доставки

Икона за съответствие с нормативните изисквания - докладване на национални и международни органи

Постигнато съответствие с разпоредби за Track&Trace проследяване