fmd léky

Směrnice o padělaných léčivech – právní rámec a provádění

 

Splnit požadavky právního rámce a implementace FMD

 

Zákon v přenesené pravomoci Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, které podrobně popisuje vlastnosti bezpečnostních prvků, jak a kým má být ověřována pravost léčiva, bylo přijato dne 2. října 2015 a zveřejněno po kontrole Evropským parlamentem a Radou dne 9. února 2016.
Nařízení v přenesené pravomoci a nový systém ověřování léčiv, který stanoví, budou platit od 9. února 2019.
Směrnice 2011/62/EU poskytuje základ pro řadu legislativních prováděcích opatření, která má Komise provést.

Komise představila klíčové prvky nařízení v přenesené pravomoci na workshopu zúčastněných stran, který se konal dne 26. února 2016 v Bruselu.
S cílem usnadnit provádění nařízení v přenesené pravomoci a nových pravidel pro ověřování léčiv připravila Komise dokument „Otázky a odpovědi“.

Zdroj: eur-lex.europa.eu a ec.europa.eu.