udržitelný rozvoj softgroup

SoftGroup znamenala milník pro svůj udržitelný rozvoj, když získala status „Advanced“ ESG

 

Za rok zaznamenala společnost SoftGroup významný pokrok ve svém celkovém přizpůsobení ESG a získala status „Advanced“ ESG

 

SoftGroup již druhým rokem prochází analýzou kritérií ESG, která měří etický dopad a udržitelnost investic do společnosti. Celková výkonnost naší společnosti byla zkoumána na třech úrovních: environmentální, sociální a správní. Výsledky monitorování dospěly k závěru, že společnost SoftGroup dosáhla pokročilého stavu ESG a zlepšila celkový výkon ESG o 20% za rok. Snahy společnosti se navíc odrazily také na úrovni splatnosti SGD, protože hodnocení ukázalo, že SoftGroup se vyrovnala a dosáhla úrovně splatnosti SGD.

 

Při hodnocení robustnosti mechanismů řízení naší společnosti a naší schopnosti efektivně řídit environmentální a sociální rizika data ukazují stav našeho odpovědného rozvoje ve třech hlavních úrovních:

 

  • Environmentální – 47% (3% ↑)
  • Sociální – 79% (15% ↑)
  • Řízení – 92% (25% ↑)

 

 

Analýza ukázala aktuální soulad s relevantními cíli Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. SDG, které SoftGroup zarovnává, jsou rozděleny do dvou částí:

 

  • Obecně zarovnané

 

cíl udržitelnosti odpovědná spotřeba a výroba

 

  • Nejvíce zarovnané

 

partnerství cílů udržitelnosti pro cíle     cíl udržitelnosti klimatická akce      cíl udržitelnosti inovace průmyslu a infrastruktury

 

Zpráva proto ukazuje, jaké jsou aktuálně používané mechanismy a opatření, která SoftGroup aplikovala pro každý sladěný SDG, a také KPI a cíle, které byly stanoveny pro rok 2025.

 

 

SoftGroup neustále pracuje na udržitelném rozvoji. Na základě předchozí zprávy o našem výkonu ESG a následných doporučení podnikla společnost SoftGroup za posledních 12 měsíců mnoho kroků ke zlepšení své stopy na planetě. Již od roku 2021 byla přijata politika snižování spotřeby energie, v důsledku čehož v roce 2022 SoftGroup sníží svou uhlíkovou stopu o 80%. V sociální oblasti společnost úspěšně realizovala program neustálého zlepšování pracovního prostředí, preventivních mechanismů a různých opatření týkajících se diverzity a rovných příležitostí. Pokud jde o správu a řízení, SoftGroup vydala svůj Kodex chování, deklarující svou podnikatelskou odpovědnost a dobré firemní občanství.

 

Na konci zprávy o dopadu obdržela společnost SoftGroup doporučení týkající se potřebných vylepšení v budoucnu. Hodnocení provedla společnost uIMPACT a je založeno na proprietárních modelech, které vyvinula společnost Urban Impact Ventures, transformativní investor s posláním zlepšit kvalitu života ve městě.

 

 

 

O aplikaci uIMPACT

 

uIMPACT je self-reporting pro hodnocení environmentálního, sociálního a správního stavu společností a jejich souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN na určitých úrovních realizace dopadů. Služba poskytovaná společností uIMPACT je založena na proprietární metodologii a dlouhodobých zkušenostech v oblasti udržitelného rozvoje a dopadových investic.