SoftGroup® CoA

SoftGroup® CoA je systém pro správu laboratorních dat pro správu, sledování a vykazování certifikátů analýzy (CoA) v analytických laboratořích farmaceutických společností.

SoftGroup® CoA automatizuje generování a tisk CoA. Hlavním účelem systému je přejít z papírové správy na elektronickou správu CoA.

Systém ukládá konečné výsledky testů provedených na vzorcích. Uložená data lze použít pro analýzu všech parametrů produktu za dané časové období. Data lze exportovat v několika formátech, aby vyhovovaly specifickým potřebám zákazníka.

Systém také poskytuje politiku přístupu uživatelů, historii laboratorních aktivit (audit trail) a různé úrovně schválení.

Výhody

 • Rychlejší generování CoA;
 • Zvýšená kontrola kvality;
 • Centralizovaná správa, sledování a podávání zpráv o CoA;
 • Automatické generování a tisk CoA pomocí šablon;
 • Zvýšená bezpečnost dosažená omezeným přístupem uživatelů do systému na základě uživatelských rolí, úrovně oprávnění a skupin.

Logická struktura

SoftGroup® CoA je produkt klient-server, který se instaluje do testovacích a produkčních prostředí.

Testovací prostředí slouží pro tvorbu všech nomenklatur (modul Nomenklatura) a jejich přenos do produkčního prostředí.

Produkční prostředí se používá pro generování, tisk a reportování CoA.

Uživatelé mohou k těmto prostředím přistupovat prostřednictvím služeb Microsoft Remote Desktop Services (RDS).

Minimální požadavky pro normální fungování systému jsou:

 • Jedna instalace aplikací SoftGroup® CoA a SoftGroup® Equalizer na testovací server (testovací prostředí);
 • Jedna instalace aplikace SoftGroup® CoA na produkční server (produkční prostředí);
 • Jedna instalace databáze SoftGroup® CoA na datový server (testovací a produkční databáze);
 • Dostupnost LAN.

Role a přístupová práva

Role

 • Super uživatel
 • LABORATOŘ
 • QA1
 • QA2
 • QA3
 • ADMIN

Přístupová práva

 • Vytváří nomenklatury a generuje zprávy
 • Zadá data šarže a generuje CoA
 • Schvaluje CoA na úrovni 1
 • Schvaluje CoA na úrovni 2
 • Schvaluje CoA na úrovni 3
 • Plná práva

Systémové moduly

SoftGroup® CoA se skládá z následujících systémových modulů:

Nomenklaturní modul

Modul Nomenklatura umožňuje uživateli vytvářet, upravovat nebo mazat následující nomenklatury:

Destinace

Každá šarže je vyráběna pro určitou zakázku, zemi a trh. Metoda analýzy se může v různých zemích lišit. Všechny země budou definovány jako destinace.

produkty

Uživatel přidává nové produkty do této sekce, specifikuje název produktu, název tisku a popis.

Metoda analýzy

Metoda analýzy je sled činností definovaných jako pravidla pro testy každého parametru. SoftGroup® CoA ukládá pouze názvy metod. Metody jsou klasifikované nomenklaturní údaje a budou definovány při implementaci systému.

Parametry

Uživatel definuje všechny parametry produktu v nomenklatuře parametrů.

Společnosti

Společnosti jsou zákazníci. Uživatel může vyplnit název společnosti a adresu (volitelně). Systém umožňuje definovat různé parametry nebo/a metody nebo/a požadavky na přijetí pro jednu zemi, ale pro různé zákazníky.

Šablony

Šablony jsou předdefinované formuláře, na základě kterých se generují CoA. Uživatel vytváří šablony pro všechny produkty s parametry pro analýzu a přijatelnými limity. Šablony jsou závislé na produktu a cíli. Uživatel může do šablony přidat destinaci a společnost. Šablony jsou klasifikovány jako nomenklaturní data a budou definovány během implementace systému.

Modul certifikátů

Tento modul se používá pro generování a tisk CoA pro hotové výrobky, suroviny a obalové materiály.

Modul Certifikáty má následující funkce:

 • Správa CoA (vytvářet, upravovat, mazat, tisknout CoA);
 • Úrovně schválení;
 • Auditní stopa CoA.

Hotové výrobky jsou rozděleny do šarží podle objednávek zákazníků, trhu a místa určení. Dávka je vytvořena před zahájením výrobního procesu. V laboratoři je dávka přihlášena před zahájením procesu odběru vzorků. Každá šarže má jedinečné identifikační číslo, datum, parametry, přijatelné hodnoty parametrů atd., které jsou definovány uživatelem v laboratoři.

Dávku vytváří uživatel pomocí šablony. Šablony jsou předdefinovány v modulu Nomenklatura.

Rozvržení tisku CoA se přizpůsobuje během implementace systému. CoA může obsahovat následující vzorová data:

Záhlaví

 • Název laboratoře;
 • Číslo analytického certifikátu;
 • Datum vydání;
 • Produkt;
 • Číslo šarže;
 • Množství;
 • Směr;
 • Počet kontejnerů;
 • Datum opětovného testování suroviny.

Tělo

 • Číslo testu;
 • Název testu;
 • Jednotky;
 • Limity;
 • Výsledek.

Zápatí

 • Podpis osoby v laboratoři, která zkontrolovala výsledky, a datum;
 • Podpis vedoucího laboratoře a datum;
 • Podpis kvalifikované osoby (QP) a datum.

Modul sestav

Modul Report se používá k analýze všech údajů CoA pro daný produkt a časové období.

Tento modul obsahuje:

 • Hodnoty parametrů produktu zvolené uživatelem pro dané časové období;
 • Grafická vizualizace hodnot parametrů;
 • Hodnoty pro normální odchylku, CPL, CPK a CPU.

Aplikace pro přenos dat nomenklatury

Tato aplikace se používá pro přenos nomenklaturních dat z testovacího do produkčního prostředí. Uživatel si může vybrat, které nomenklatury se mají přenést.