Lékařské přístroje

Sledovatelnost hraje klíčovou roli při monitorování, dohledu a zlepšování celkové kvality zdravotnických prostředků a prostředků in vitro.

Brána SoftGroup® EUDAMED

SoftGroup® SaTT EUDAMED Gateway (automatické připojení) je webová služba, součást SoftGroup® SaTT Cloud, která umožňuje automatické a zabezpečené připojení a výměnu dat mezi výrobci a autorizovanými zástupci zdravotnických prostředků a evropskou databázi zdravotnických prostředků. (systém EUDAMED).

automatické připojení eudamed
 • Registr zdravotnických prostředků – informace o UDI (jedinečný identifikační kód)
 • Nahrajte data certifikací, klinických zkoušek a další dokumentace
 • Nahrajte informace o položkách z příslušné dávky
 • Ověřte matici 2D dat
 • Zkontrolujte aktuální stav v EUDAMED
 • Aktualizovat stav položek

Etiketovací stroj SoftGroup® SaTT

SoftGroup® SaTT Labeling machine je speciálně navržený automatický stroj pro serializaci zdravotnických prostředků se schopností tisknout na etikety a ověřovat 2D Data Matrix a člověkem čitelné prvky podle požadavků EU MDR a standardů GS1. Stroj poskytuje druhé manuální ověření čitelnosti 2D Data Matrix kódů pomocí ruční čtečky čárových kódů. Stroj podporuje snadnou výměnu šablon štítků a různých designů štítků.

zdravotnických prostředků etiketovací stroj
 • Automatizovaný tisk a ověřování 2D Data Matrix kódů a lidmi čitelných prvků na štítcích podle požadavků EU MDR a standardů GS1
 • Hodnotí vytištěné kódy 2D Data Matrix
 • Druhé manuální ověření čitelnosti 2D Data Matrix kódů pomocí ruční čtečky čárových kódů – po nalepení štítku na zdravotnický prostředek
 • Snadná výměna šablon štítků
 • Štítek navržený tak, aby vydržel různé podmínky skladování a extrémní teploty
 • Šířka: 800 mm
 • Výška: 1700 mm
 • Hloubka: 600 mm
 • Celková hmotnost: cca 170 kg.

Etiketovací stroj SoftGroup® SaTT s povrchovou kamerou

Etiketovací stroj SoftGroup® SaTT s povrchovou kamerou je speciálně navržený automatický stroj pro označování zdravotnických prostředků a serializaci podle požadavků EU MDR a norem GS1. Stroj je vybaven dodatečným automatickým ověřováním čitelnosti 2D Data Matrix kódů pomocí povrchové kamery, která hodnotí kvalitu vytištěných dat po aplikaci štítků. Stroj podporuje snadnou výměnu šablon štítků a různých designů štítků.

zdravotnická zařízení etiketovací stroj s povrchovou kamerou
 • Automatizovaný tisk a ověřování 2D Data Matrix kódů a lidmi čitelných prvků na štítcích podle požadavků EU MDR a standardů GS1
 • Hodnotí vytištěné kódy 2D Data Matrix
 • Dodatečné automatické ověření čitelnosti 2D Data Matrix kódů pomocí povrchové kamery - po přiložení štítku na zdravotnický prostředek
 • Snadná výměna šablon štítků
 • Štítek navržený tak, aby vydržel různé podmínky skladování a extrémní teploty
 • Šířka: 1400 mm
 • Výška: 1600 mm
 • Hloubka: 600 mm
 • Hrubá hmotnost: cca 200 kg.

Máte otázky týkající se našich řešení?