Δελτίο τύπου από την SoftGroup

Η λύση SoftGroup® SaTT για το Καζακστάν πιστοποιήθηκε επίσημα από την Kazakhtelecom

 

 

Το SoftGroup Solution πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης από την Kazakhtelecom

 

 

 

 

 

 

Η SoftGroup επεκτείνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της, με στόχο την προοδευτική ανάπτυξη λύσεων σε συμμόρφωση με νέους και αναδυόμενους κανονισμούς. Αυτό το μήνα η Λύση SoftGroup® SaTT πιστοποιήθηκε επίσημα από την Kazakhtelecom. Η λύση πλήρους στοίβας καλύπτει ολόκληρο τον κλάδο από το επίπεδο 1 (Υλικό) έως το επίπεδο 5 (Αναφορά), συμμορφώνοντας τις απαιτήσεις επισήμανσης για σειριοποίηση και αναφορά ορισμένων συμβάντων στο εθνικό σύστημα – IS MPT. Το SoftGroup® SaTT Solution παρέχει ολοκληρωμένες λειτουργίες για την κάλυψη των περίπλοκων κανονιστικών απαιτήσεων του Καζακστάν και την ικανοποίηση των αναγκών των συμμετεχόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

 

Το SoftGroup® SaTT Kazakh Hub Gateway παρέχει σύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης & Ανίχνευσης του Καζακστάν – IS MPT και όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού (ΚΑΚ, κατασκευαστές, εισαγωγείς, επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, κ.λπ.). Η λύση επιτρέπει την αίτηση και τη λήψη της κρυπτογραφικής προστασίας (κρυπτογραφικό κλειδί και υπογραφή κρυπτογράφησης για κάθε σειριακό αριθμό αποστολής των δεδομένων τελικής παρτίδας) και τη δημοσίευση των αναφορών σειριοποίησης και συγκέντρωσης σχετικά με το άρθρο 7-2/12.04.2004 «Περί ρύθμισης της εμπορικής δραστηριότητας» και τον καθορισμό η διαδικασία επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας φαρμάκων στην επικράτεια της Δημοκρατίας του Καζακστάν, Διάταγμα αριθ. της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Το σύστημα υποστηρίζει όλες τις πιθανές καταστάσεις και λειτουργίες που απαιτούνται από το IS MPT.

 

 

Ιστορικό

 

Το 2018 ξεκίνησε το ταξίδι του Καζακστάν προς την οικοδόμηση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας. Στα επόμενα 3 χρόνια, η κυβέρνηση εργαζόταν συνεχώς και σχεδίαζε τη φαρμακευτική διαδικασία παρακολούθησης και ανίχνευσης για τη σειριοποίηση όλων των φαρμάκων. Στις αρχές του 2021, το Υπουργείο Υγείας του Καζακστάν δημοσίευσε μια πιλοτική οδηγία για τη σήμανση προϊόντων και την ιχνηλασιμότητα.

 

Τον Ιούνιο του 2022, ανακοινώθηκαν επίσημα τροποποιήσεις στην εντολή του Υπουργού Υγείας της Δημοκρατίας του Καζακστάν με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2021, αριθ.