Είμαστε η SoftGroup

Υποστηρίζουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες για την επίτευξη παγκόσμιας συμμόρφωσης

Πιστοποίηση ISO

 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SoftGroup για σχεδιασμό, ανάπτυξη, προσαρμογή, υλοποίηση και υποστήριξη λογισμικού είναι πιστοποιημένα με πιστοποίηση ISO. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (IMS) της εταιρείας αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001).

Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας

Πολιτική Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 № 31500/14/S, έκδοση RINA

Πιστοποιητικό ISO/IEC 27001:2022 № 295/14, έκδοση RINA

Πιστοποιητικό ISO/IEC 27701:2021 № BG2024020701N, που εκδόθηκε από το INCERT

Πιστοποιητικό ISO/IEC 20000-1:2018 № 3592425, που εκδόθηκε από την LL-C (Πιστοποίηση)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
κανονισμούς για λογισμικό και υλικό