Ιατρικές συσκευές

Η ιχνηλασιμότητα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παρακολούθηση, την επίβλεψη και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των συσκευών in vitro.

Πύλη SoftGroup® EUDAMED

Το SoftGroup® SaTT EUDAMED Gateway (αυτόματη σύνδεση) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, μέρος του SoftGroup® SaTT Cloud, που επιτρέπει αυτόματη και ασφαλή σύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κατασκευαστών και εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σύστημα EUDAMED).

αυτόματη σύνδεση eudamed
 • Μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων – πληροφορίες για UDI (μοναδικός κωδικός αναγνώρισης)
 • Ανεβάστε δεδομένα πιστοποιήσεων, κλινικών ερευνών και άλλων εγγράφων
 • Ανεβάστε πληροφορίες για είδη από τη σχετική παρτίδα
 • Επαληθεύστε τη μήτρα δεδομένων 2D
 • Ελέγξτε την τρέχουσα κατάσταση στο EUDAMED
 • Ενημέρωση κατάστασης στοιχείων

Μηχανή ετικετών SoftGroup® SaTT

Το μηχάνημα ετικετοποίησης SoftGroup® SaTT είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο αυτόματο μηχάνημα για σειριοποίηση ιατρικών συσκευών με δυνατότητα εκτύπωσης σε ετικέτες και επαλήθευσης του 2D Data Matrix και των αναγνώσιμων από τον άνθρωπο στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις MDR της ΕΕ και τα πρότυπα GS1. Το μηχάνημα παρέχει δεύτερη χειροκίνητη επαλήθευση της αναγνωσιμότητας των κωδικών 2D Data Matrix μέσω μιας συσκευής ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα χειρός. Το μηχάνημα υποστηρίζει εύκολη εναλλαγή των προτύπων ετικετών και διαφορετικών σχεδίων ετικετών.

μηχανή ετικετών ιατρικών συσκευών
 • Αυτοματοποιημένη εκτύπωση και επαλήθευση κωδικών 2D Data Matrix και αναγνώσιμων από τον άνθρωπο στοιχείων σε ετικέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις MDR της ΕΕ και τα πρότυπα GS1
 • Βαθμολογεί τους εκτυπωμένους κωδικούς 2D Data Matrix
 • Δεύτερη χειροκίνητη επαλήθευση της αναγνωσιμότητας των κωδικών 2D Data Matrix με συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα χειρός – μετά την τοποθέτηση της ετικέτας στην ιατρική συσκευή
 • Εύκολες αλλαγές προτύπων ετικετών
 • Ετικέτα σχεδιασμένη για να αντέχει σε διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης και ακραίες θερμοκρασίες
 • Πλάτος: 800 mm
 • Ύψος: 1700 mm
 • Βάθος: 600 mm
 • Μεικτό βάρος: 170 kg περίπου.

Μηχάνημα ετικετών SoftGroup® SaTT με κάμερα επιφάνειας

Το μηχάνημα ετικετοποίησης SoftGroup® SaTT με κάμερα επιφάνειας είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο αυτόματο μηχάνημα για την επισήμανση και τη σειριοποίηση ιατρικών συσκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις MDR της ΕΕ και τα πρότυπα GS1. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με πρόσθετη αυτόματη επαλήθευση της αναγνωσιμότητας των κωδικών 2D Data Matrix μέσω κάμερας επιφάνειας, βαθμολογώντας την ποιότητα των εκτυπωμένων δεδομένων μετά την εφαρμογή των ετικετών. Το μηχάνημα υποστηρίζει εύκολη εναλλαγή των προτύπων ετικετών και διαφορετικών σχεδίων ετικετών.

μηχάνημα ετικετών ιατρικών συσκευών με κάμερα επιφάνειας
 • Αυτοματοποιημένη εκτύπωση και επαλήθευση κωδικών 2D Data Matrix και αναγνώσιμων από τον άνθρωπο στοιχείων σε ετικέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις MDR της ΕΕ και τα πρότυπα GS1
 • Βαθμολογεί τους εκτυπωμένους κωδικούς 2D Data Matrix
 • Πρόσθετη αυτόματη επαλήθευση της αναγνωσιμότητας των κωδικών 2D Data Matrix με κάμερα επιφάνειας - μετά την τοποθέτηση της ετικέτας στην ιατρική συσκευή
 • Εύκολες αλλαγές προτύπων ετικετών
 • Ετικέτα σχεδιασμένη για να αντέχει σε διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης και ακραίες θερμοκρασίες
 • Πλάτος: 1400 mm
 • Ύψος: 1600 mm
 • Βάθος: 600 mm
 • Μεικτό βάρος: 200 kg περίπου.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις λύσεις μας;