Онлайн семинар :

Ключови аспекти на изискванията за сериализация при медицински изделия в Европа

 

Сесията на живо е приключила

ЗАЯВETE ЗАПИСА ВИЖ ДРУГИ УЕБИНАРИ

За събитието

Крайният срок за въвеждането на сериализация за медицински изделия и изделия за инвит ро диагностика наближава. Изпълнението им обаче поставя определени въпроси и предизвикателства пред производ ители, вносители и оторизирани представители.

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на онлайн семинар-обучение, на който да Ви запознаем с предстоящите регулации и да отговорим на Вашите въпроси.

 

Date de fin : 5 juillet 2020.

 

Lundi à: 9:30 ч.

 

Работен език : Български

 

Регистрация/Заявете записа

  Coordonnées des participants

  Coordonnées de l'entreprise

  j'ai lu et je suis d'accord avec Politique de confidentialité de SoftGroup. Je confirme ma volonté de recevoir du matériel marketing et des mises à jour de SoftGroup.
  Програма на събитието

  9:30-10:00 Регулации при медицински изделия (MDR 2017/745/EU) et изделията за инвитро диагностика (IVDR 2017/74 6/UE)

   

  10:00-10:30 Стандарти според системата за уникална идентификация на изделията (UDI) за медицински изде лия (баркод формат et човекочетима част)

   

  10:30-10:45 Въпроси и отговори

   

  10:45-11:00 Почивка

   

  11:00-11:30 Класификация на медицинските изделия и изделия за инвитро диагностика

   

  11:30-12:00 Le cas échéant je

   

  12:00-12:15 Въпроси и отговори

   

  12:15-12:30 Почивка

   

  12:30-13:00 Европейска база данни за медицинските изделия (EUDAMED): предстоящи срокове, модули и регист рация

   

   13:00-13:30 Сравнителен анализ на изискванията за сериализация на медицински изделия и изделия за инв итро диагностика в Европа и САЩ

   

  13:30 Въпроси и отговори

  За организаторите

  logo gs1 bulgarie

  GS1 е международна организация с нестопанска цел със седалище в Брюксел, представлявана от 114 GS1 Национални организации по света, сред които и GS1 България.

  GS1 разработва и внедрява стандарти за идентификация на стоки, услуги, локации, докумен ти, процеси и други в различни сектори на индустрията един от които и сектор здравеопаз ване.

  Accessoires pour GS1 страната, като организацията осигурява на българските фирми достъп до глобална систем а идентификация и маркиране с баркод.

  Научете повече
  logo softgroup
  Софтгруп е софтуерна компания с дългогодишен опит в сферата на фармацевтичната инду стрия. Компанията разработва комплексни решения за сериализация et проследяемост на лекарств ените продукти. Предлагането на пълна гама от продукти и услуги (софтуер и машини за сериализация, изг раждане на сигурна комуникация et една от предпоставките Софтгруп да се превърне в доверен партньор на редица производители, ПРУ-та, диструбутори и Паралелни вносители както в България, така и в Европа, Русия, Близкия Изток и Африка.
  Научете повече
  Регистрирай ме

  В срок от 14 дни след провеждането на семинара Софтгруп предоставя безплатна онлайн к онсултация на участниците в събитието