Онлайн семинар:

Ключови аспекти на изискванията за сериализация при медицински изделия в Европа

 

Сесията на живо е приключила

ЗАЯBETE ЗАПИСА ИЖ ДРУГИ УЕБИНАРИ

За събитието

Крайният срок за въвеждането на сериализация за медицински изделия и изделия за инвитро диагностика наближава. Изпълнението им обаче поставя определени въпроси и предизвикателства пред производители, вносители и оторизирани предс тавители。

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на онлайн семинар-обучение, на който да Ви запознаем с предстоящите регулации и да о тговорим на Вашите въпроси.

 

发布日期:2020 年 5 月。

 

时间:9:30。

 

作品名称: Български

 

Регистрация/Заявете записа

  参加者详细信息

  公司详情

  我阅读并同意 软群隐私政策.我确认我愿意接收来自 SoftGroup 的营销材料和更新。
  Крограма на събитието

  9:30-10:00 Регулации при медицински изделия (MDR 2017/745/EU) 和 изделията за инвитро диагностика (IVDR 2017/746/EU)

   

  10:00-10:30 Стандарти според системата за уникална идентификация на изделията (UDI) за медицински изделия (баркод формат и човекочет) има част)

   

  10:30-10:45 Въпроси и отговори

   

  10:45-11:00 普奥奇夫卡

   

  11:00-11:30 Класификация на медицинските изделия и изделия за инвитро диагностика

   

  11:30-12:00 Срокове за имплементация на решения за проследяемост според класификацията на изделията

   

  12:00-12:15 Въпроси и отговори

   

  12:15-12:30 普奥奇夫卡

   

  12:30-13:00 Европейска база данни за медицинските изделия (EUDAMED): предстоящи срокове, модули и регистраци

   

   13:00-13:30 Сравнителен анализ на изискванията за сериализация на медицински изделия и изделия за инвитро диагностика в Европа и С ΔЩ

   

  13:30 Въпроси и отговори

  За организаторите

  gs1 保加利亚标志

  GS1 е международна организация с нестопанска цел със седалище в Брюксел, представлявана от 114 GS1 Национални орга是的,GS1 是一款 GS1 车型。

  GS1 和 внедрява стандарти за идентификация на стоки, услуги, локации, документи, процеси 和 други в различни сектори на индустрията един от които и сектор здравеопазване。

  GS1 的 България е насочена към администриране 和 популяризиране на стандартите в страната, като организацият一个 осигурява на българските фирми достъп до глобална система за идентификация 和 маркиране с баркод。

  Научете повече
  软集团标志
  Софтгруп е софтуерна компания с дългогодишен опит в сферата на фармацевтичната индустрия。 Компанията разработва комплексни решения за сериализация 和 проследяемост на лекарствените продукти. Предлагането на пълна гама от продукти и услуги (софтуер и машини за сериализация, изграждане на сигурна комуникация в партньорската мрежа 和 различните регулатори) една от предпоставките Софтгруп да се превърне в доверен партньор на р едица производители, ПРУ-та, диструбутори и Паралелни вносители както България,така и в Европа,Русия,Близкия Изток 和 Африка。
  Научете повече
  Регистрирай ме

  В срок от 14 дни след провеждането на семинара Софтгруп предоставя безплатна онлайн консултация на участниците в съб故事