Είμαστε η SoftGroup

Υποστηρίζουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες για την επίτευξη παγκόσμιας συμμόρφωσης

Στοχεύστε κοινό

κοινό-στόχο softgroup

Η SoftGroup είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης διαφόρων κατασκευαστών φαρμακευτικών προϊόντων και ΚΑΚ. Από τη Big Pharma με πολυάριθμες εγκαταστάσεις και γραμμές παραγωγής έως τον ΚΑΚ χωρίς παραγωγή, που συνεργάζεται μόνο με υπεργολάβους.

 

Τι είναι το MAH;

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) είναι μια εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που έχει την άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου σε ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρέχουμε λύσεις για διαφορετικούς οργανισμούς Contract Manufacturing και Contract Packing διασφαλίζοντας ασφαλείς συνδέσεις με όλους τους υπεργολάβους τους.

 

Τι είναι το CMO;

Οργανισμός Συμβολαιακής Κατασκευής (CMO) είναι μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης φαρμάκων και παρασκευής φαρμάκων στη φαρμακοβιομηχανία με σύμβαση.

 

Τι είναι το 3Pls;

Logistics τρίτων (3 Pls) είναι η εξωτερική ανάθεση όλων ή τμημάτων των λειτουργιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας εταιρείας, όπως υπηρεσίες αποθήκευσης, εκπλήρωσης ή/και μεταφοράς σε εταιρεία τρίτου μέρους.

Ως εταιρεία λογισμικού που παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σειριοποίησης και παρακολούθησης και ανίχνευσης, η SoftGroup διαθέτει εξειδικευμένες λύσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

 

Τι είναι ο Παράλληλος Διανομέας;

Παράλληλος διανομέας είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται τη διανομή ενός κεντρικά εγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος από το ένα κράτος μέλος στο άλλο από μια φαρμακευτική εταιρεία ανεξάρτητη από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Σημαίες SoftGroup

Στα 19 χρόνια εμπειρίας μας, αναγνωρίζουμε ως αξιόπιστο συνεργάτη πολλών φαρμακευτικών εταιρειών από όλο τον κόσμο. Αναπτύσσουμε ισχυρές συνεργασίες με τους πελάτες μας για να δημιουργήσουμε μαζί προστιθέμενη αξία, παρέχοντας καινοτόμες τεχνολογίες σε αυτούς και παρέχοντας υψηλής ποιότητας λογισμικό Track & Trace και λύσεις υλικού πλήρως προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές τους ανάγκες.

χάρτης πελατών softgroup

Μας εμπιστεύονται