βιώσιμη ανάπτυξη softgroup

Η SoftGroup σημείωσε ορόσημο για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, αποκτώντας την κατάσταση "Προηγμένης" ESG

 

Για ένα χρόνο, η SoftGroup σημείωσε σημαντική πρόοδο στη συνολική ευθυγράμμιση ESG, αποκτώντας την κατάσταση "Προηγμένης" ESG

 

Για δεύτερο χρόνο, η SoftGroup υποβάλλεται σε ανάλυση των κριτηρίων ESG που μετρούν τον ηθικό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα της επένδυσης σε μια εταιρεία. Η συνολική απόδοση της εταιρείας μας εξετάστηκε σε τρία επίπεδα: περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβέρνηση. Τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το SoftGroup έφτασε στο Advanced ESG Status, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση ESG κατά 20% για ένα χρόνο. Επιπλέον, οι προσπάθειες της εταιρείας αντανακλώνται και στο επίπεδο ληκτότητας SGD, καθώς η αξιολόγηση έδειξε ότι η SoftGroup ανέβηκε, φτάνοντας στο Aligned SGD Maturity.

 

Αξιολογώντας την ευρωστία των μηχανισμών διακυβέρνησης της εταιρείας μας και την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους, τα δεδομένα δείχνουν την κατάσταση της υπεύθυνης ανάπτυξής μας στα τρία κύρια επίπεδα:

 

  • Περιβαλλοντικό – 47% (3% ↑)
  • Social – 79% (15% ↑)
  • Διακυβέρνηση – 92% (25% ↑)

 

 

Η ανάλυση έδειξε την τρέχουσα ευθυγράμμιση με τους σχετικούς στόχους της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι SDG που ευθυγραμμίζει το SoftGroup χωρίζονται σε δύο ενότητες:

 

  • Γενικά ευθυγραμμισμένο

 

στόχος βιωσιμότητας υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

 

  • Οι πιο ευθυγραμμισμένοι

 

συνεργασίες στόχων βιωσιμότητας για τους στόχους     στόχος βιωσιμότητας δράση για το κλίμα      στόχος βιωσιμότητας της βιομηχανίας καινοτομίας και υποδομής

 

Ως εκ τούτου, η έκθεση δείχνει ποιοι είναι οι τρέχοντες χρησιμοποιούμενοι μηχανισμοί και μέτρα που εφάρμοσε το SoftGroup για κάθε ευθυγραμμισμένο SDG, καθώς και τους δείκτες KPI και τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2025.

 

 

Η SoftGroup εργάζεται συνεχώς για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με βάση την προηγούμενη αναφορά για τις επιδόσεις μας στο ESG και τις συνακόλουθες συστάσεις, τους τελευταίους 12 μήνες, η SoftGroup έκανε πολλά βήματα για να βελτιώσει το αποτύπωμά της στον πλανήτη. Ξεκινώντας ήδη από το 2021, υιοθετήθηκε πολιτική μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα το 2022 η SoftGroup να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά 80%. Στον κοινωνικό τομέα, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία πρόγραμμα για συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, μηχανισμούς πρόληψης και διάφορα μέτρα για τη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, η SoftGroup εξέδωσε τον Κώδικα Δεοντολογίας της, δηλώνοντας την επιχειρηματική της ευθύνη και την καλή εταιρική ιθαγένεια.

 

Στο τέλος της έκθεσης επιπτώσεων, η SoftGroup έλαβε συστάσεις σχετικά με τις απαραίτητες βελτιώσεις στο μέλλον. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από το uIMPACT και βασίζεται σε ιδιόκτητα μοντέλα, που αναπτύχθηκαν από την Urban Impact Ventures, έναν μετασχηματιστικό επενδυτή με αποστολή να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην πόλη.

 

 

 

Σχετικά με το uIMPACT

 

uIMPACT είναι μια αυτοαναφορά για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης κατάστασης των εταιρειών και της ευθυγράμμισής τους με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σε ορισμένα επίπεδα υλοποίησης επιπτώσεων. Η υπηρεσία που παρέχεται από το uIMPACT βασίζεται σε αποκλειστική μεθοδολογία και μακροχρόνια τεχνογνωσία στον τομέα της ανάπτυξης βιωσιμότητας και των επενδύσεων με αντίκτυπο.