мека група устойчиво развитие

SoftGroup отбеляза крайъгълен камък за своето устойчиво развитие, придобивайки „Advanced“ ESG статус

 

За една година SoftGroup отбеляза значителен напредък в цялостното си привеждане в съответствие с ESG, придобивайки статус „Advanced“ ESG

 

За втора година SoftGroup се подлага на анализ на ESG критериите, които измерват етичното въздействие и устойчивостта на инвестициите в една компания. Цялостното представяне на нашата компания беше проверено на три нива: екологично, социално и управленско. Резултатите от мониторинга заключиха, че SoftGroup е достигнал Advanced ESG Status, подобрявайки цялостната ESG производителност с 20% за една година. Освен това, усилията на компанията се отразиха и върху нивото на зрялост на SGD, тъй като оценката показа, че SoftGroup се изравни, достигайки съгласувана зрялост на SGD.

 

Оценявайки устойчивостта на механизмите за управление на нашата компания и способността ни да управляваме ефективно екологичните и социални рискове, данните показват състоянието на нашето отговорно развитие в трите основни нива:

 

  • Екологични – 47% (3% ↑)
  • Социални – 79% (15% ↑)
  • Управление – 92% (25% ↑)

 

 

Анализът показа текущото привеждане в съответствие със съответните цели на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие. ЦУР, които SoftGroup изравнява, са разделени на два раздела:

 

  • Като цяло подравнени

 

цел за устойчивост, отговорно потребление и производство

 

  • Най-изравнени

 

цел за устойчивост партньорства за целите     цел за устойчивост действия по климата      цел устойчивост индустрия иновации и инфраструктура

 

Следователно докладът показва какви са текущо използваните механизми и мерки, които SoftGroup е приложила за всяка съгласувана SDG, както и KPI и целите, които са поставени за 2025 г.

 

 

SoftGroup непрекъснато работи за устойчиво развитие. Въз основа на предишния доклад за нашето представяне на ESG и последващите препоръки, през последните 12 месеца SoftGroup предприе много стъпки за подобряване на отпечатъка си върху планетата. Още през 2021 г. е приета политика за намаляване на потреблението на енергия, в резултат на което през 2022 г. SoftGroup намалява своя въглероден отпечатък с 80%. В социален аспект компанията успешно прилага програма за непрекъснато подобряване на работната среда, механизми за превенция и различни мерки по отношение на многообразието и равните възможности. По отношение на управлението SoftGroup издаде свой Кодекс за поведение, декларирайки своята предприемаческа отговорност и добро корпоративно гражданство.

 

В края на доклада за въздействието SoftGroup получи препоръки относно необходимите подобрения в бъдеще. Оценката е извършена от uIMPACT и се основава на собствени модели, разработени от Urban Impact Ventures, трансформиращ инвеститор с мисия да подобри качеството на градския живот.

 

 

 

Относно uIMPACT

 

uIMPACT е самоотчитане за оценка на екологичния, социален и управленски статус на компаниите и съответствието им с целите на ООН за устойчиво развитие при определени нива на реализация на въздействието. Услугата, предоставяна от uIMPACT, се основава на собствена методология и дългогодишен опит в областта на устойчивото развитие и въздействието на инвестициите.