нововъзникващи дейности за дигитална трансформация във фармацията

[Блог] 5 нововъзникващи дейности за дигитална трансформация във фармацията за 2021 г

Широкото развитие на технологиите, заедно с последиците от пандемията, драстично промениха поведението на фармацевтичната индустрия.

Според скорошно проучване, което проведохме, 67% от фармацевтичните компании трябваше да променят плановете си за дигитална трансформация през 2020 г. поради пандемията от COVID 19.

В резултат на това онлайн комуникацията през 2021 г. се превърна в норма. Дигиталната трансформация във фармацевтичната индустрия вече е задължителна.

 

Нека да разгледаме първите 5 нововъзникващи дейности, които са фактор за дигиталната трансформация във фармацевтичната индустрия през 2021 г.

 

 

 

#1 ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦИЯ

 

Мониторингът на неочаквани или планирани събития в серийното производство, както и подробните доклади за цялостната ефективност на оборудването, ще им помогнат да подобрят производствения си капацитет. Това ще рационализира операциите и ще се превърне в ключов фактор за намаляване на ключовите фактори на загуба и улесняване на печалбите в производителността. Фармацевтичните производители ще могат да изнасят документи от цеховете.

Трансформацията на процесите бързо се превръща в съзнание за успешен бизнес. Скорошно проучване на мнението на фармацевтичния мениджмънт на C-ниво показва, че:

> 75% от фармацевтичните компании вярват, че дигитализирането на наблюдението на всички неочаквани или планирани събития в серийното производство и превръщането му в услуга на живо може да им помогне да увеличат производствения си капацитет.

 

Вижте как SoftGroup може да ви помогне да увеличите производствения си капацитет чрез наблюдение на живо >>

 

 

#2 ГЪВКАВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАТФОРМИ

 

Технологията трябва да позволява бърз отговор на нововъведените фармацевтични разпоредби в световен мащаб и да отговаря на изискванията на индустрията. Гъвкавата и надеждна платформа за проследяване, базирана на облак, осигурява мащабируемо, адаптивно решение, което поддържа планове за бъдещ растеж.

Последните доклади показват, че лидерите в индустрията, инвестиращи в иновативни йони с гъвкави, мащабируеми технологии, се отдалечават от по-малко иновативни изоставания:

 

Лидери: 9% изоставащи: 4% (ръст на приходите)

 

Вижте как SoftGroup може да ви подкрепи чрез предоставяне на мащабируеми SaaS решения по отношение на сериализация, агрегиране и проследимост >>

 

 

#3 ИНТЕГРАЦИЯ

 

Лесно интегриране в съществуващо производствено оборудване – една от основните битки на много фармацевтични компании. Едно нещо е сигурно – софтуерът за сериализиране, агрегацията и софтуерът за проследяване и проследяване не трябва да се превръщат в болка.

Интегрирането на всички нови решения, като софтуер за сериализиране и агрегиране, софтуер за проследяване и проследяване или софтуер за съответствие с нормативните изисквания, или дори комуникацията между бизнес партньори не трябва да засяга производствения капацитет и общата производителност. Но процесът е сложен и включва интеграция със софтуерни системи на всички нива, различни видове технологии.

Тази интеграция също така създава възможност за генериране на нови приходи.

 

Вижте как SoftGroup може да ви подкрепи с опита си в комплексни интеграции >>

 

#4 ПРОЦЕС НА СИГУРНО СЪОТВЕТСТВИЕ

 

Облачна база данни, която винаги е онлайн и интегрирана чрез интелигентно предприятие, ще осигури незабавен достъп до ценни данни. Частното облачно хранилище гарантира сигурност и целостта на данните. Това осигурява по-добре информирани решения, точни визуални табла за управление и мощни отчети в реално време за всички бизнес операции.

Подобреният достъп до данни от дигиталната трансформация позволява на фармацевтичните компании да станат по-гъвкави.

 

Вижте как SoftGroup може да ви подкрепи, като предостави сигурно SaaS решение за съответствие с нормативните изисквания и докладване >>

 

#5 ERP ИНТЕГРАЦИЯ

 

Пълната интеграция в ERP системи може да създаде безпроблемен, непрекъснат поток от данни между работилницата, планирането и управлението на ниво C. Последващото задълбочено отчитане води до изглед в реално време на наличността и производителността на продукта, докато данните за сериализиране и агрегиране се съхраняват в един централен център.

 

Вижте как SoftGroup може да ви подкрепи с plug-and-play решения в два варианта – SaaS или локално решение >>