Ние сме SoftGroup

Подкрепяме фармацевтичните компании за постигане на глобално съответствие

ISO сертификация

 

Продуктите и услугите на SoftGroup за проектиране, разработка, персонализиране, внедряване и поддръжка на софтуер са сертифицирани с ISO сертификат. Интегрираната система за управление (IMS) на компанията се състои от международно признати стандарти за управление на качеството (ISO 9001) и управление на информационната сигурност (ISO/IEC 27001).

Политика за управление на качеството

Политика за управление на информационната сигурност

ISO 9001:2015 Сертификат № 31500/14/S, издаден от RINA

ISO/IEC 27001:2022 Сертификат № 295/14, издаден от RINA

ISO/IEC 27701:2021 Сертификат № BG2024020701N, издаден от INCERT

ISO/IEC 20000-1:2018 Сертификат № 3592425, издаден от LL-C (Сертификация)

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
регламенти за софтуер и хардуер