Медицински изделия

Проследимостта има ключова роля в мониторинга, надзора и подобряването на цялостното качество на медицинските изделия и ин витро устройствата.

Проследете вашето медицинско устройство до вашия краен клиент

Проследимостта има ключова роля в мониторинга, надзора и подобряването на цялостното качество на медицинските изделия и ин витро устройствата

 

Сериализацията, чрез генериране на уникален сериен номер на медицинското изделие, независимо от произхода му, е първата стъпка за решение за проследимост.

udi на медицински изделия

Получете глобална картина на проследимостта на медицинските устройства по целия свят

ИЗТЕГЛЕТЕ WHITEPAPER

Подобрена проследимост от производителите до пациентите

Track and Trace решението за проследяване дава възможност за широкомащабни ползи, започвайки от ниво завод до крайния клиент – пациента.

 

Уникалният сериен номер осигурява проследяване на всякакви медицински устройства и прави процеса на наблюдение лесен за проследяване. Внедряването на решения за проследяване също би подобрило управлението на подлежащите на връщане медицински изделия.

 

Друго предимство от проследяването на данните за обработката и транспортирането (температура, влажност) на чувствителни медицински устройства е, че отговорността за неправилно използване може лесно да бъде констатирана.

 

Сериализацията и агрегацията като част от проследимостта от край до край ще намалят рисковете от изземване. чрез ограничаване до точния брой серийни номера, а не цели партиди.

Съответствие с новите MDR и IVDR на ЕС

Пълен тест за Track and Trace съответствие

  Каква е вашата роля като икономически оператор?

  Какъв е класът на вашето медицинско изделие или устройство за ин витро диагностика?

  Какъв е приблизителният годишен обем на произведените устройства?

  Устройствата активни ли са за имплантиране?

  Вашето медицинско изделие за многократна употреба ли е?

  Целеви пазар

  Каква е вашата единица за пратка?