Διαδικτυακό σεμινάριο:

Ключови аспекти на изискванията за сериализация при медицински изделия во Ευρώπη

 

Сесията на живо е приключила

ЗАЯВЕTE ЗАПИСА ВИЖ ДРУГИ УЕБИНАРИ

За събитието

Крайният срок за въвеждането на сериализация за медицински изделия и изделия за инвитро диагностика наближава. Изпълнението им обаче оставия и въпроси и предизвикувателства пред κατασκευαστές, вносители и отровизирани υποστηρικτές.

 

Έχετε ενημερωθεί για να δείτε τους κανονισμούς και να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας.

 

Ημερομηνία ημέρας: 5 Οκτωβρίου 2020 έτους.

 

Ώρα: 9:30

 

Работен език: Български

 

Εγγραφή/Για την εγγραφή

  Στοιχεία παρευρισκομένου

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Διαβάζω και συμφωνώ Πολιτική απορρήτου της SoftGroup. Επιβεβαιώνω την προθυμία μου να λαμβάνω υλικό μάρκετινγκ και ενημερώσεις από το SoftGroup.
  Πρόγραμμα στο σъбитието

  9:30-10:00 Κανονισμοί при медицински изделия (MDR 2017/745/EU) και изделията за инвитро дијагностика (IVDR 2017/746/EU)

   

  10:00-10:30 Κανονισμός σύμφωνα με το σύστημα за уникална идентификация на изделията (UDI) για ιατρικές εκδόσεις (barcod format и човекочетима част)

   

  10:30-10:45 Ερωτήσεις και απαντήσεις

   

  10:45-11:00 Почивка

   

  11:00-11:30 Класификация на медицинските изделия и изделия за инвитро дијагностика

   

  11:30-12:00 Срокове за имплементация на решения за ενεργειακήяемост според класификацията на изделията

   

  12:00-12:15 Ερωτήσεις και απαντήσεις

   

  12:15-12:30 Почивка

   

  12:30-13:00 Ευρωπαϊκή βιβλιογραφία για τα ιατρικά εδάφη (EUDAMED):

   

   13:00-13:30 Сравнителен ανάλυση на изискванията за σειριαλοποίηση των ιατρικών αποδεικτικών στοιχείων και κατασκευών για invitro diagnostika στην Ευρώπη και ΗΠΑ

   

  13:30 Ερωτήσεις και απαντήσεις

  Για οργανωτές

  gs1 λογότυπο βουλγαρίας

  Το GS1 είναι международна организација со нестопанска цел със седалище в Брюксел, представлявана от 114 GS1 Εθνικές οργανώσεις по света, среди които и GS1 България.

  GS1 διαμόρφωση και ενημερωμένη έκδοση για την ταυτότητα των κεφαλαίων, τις υπηρεσίες, τις τοποθεσίες, τα έγγραφα, τις διεργασίες και άλλους τομείς στους κλάδους της βιομηχανίας που ανήκουν στους τομείς υγείας.

  Δυνατότητα της GS1 Bъlgariya είναι μια διεύθυνση στον διαχειριστή και στη δημοφιλέστερη δημοσιότητα στα πρότυπα στη χώρα, στις εθνικές εταιρείες που διατίθενται στο παγκόσμιο σύστημα για ταυτοποίηση και μάρτυρα.

  Επιλέξτε повеќе
  λογότυπο softgroup
  Софтгруп е софтуерна компания со дълго опит в сферата на фармацевтичната индустрия. Компанията разработва комплексни решения за σειριακοποίηση και τροφοδοσία του φαρμάκου. Προτεινόμενο σε γενικές γραμμές για προϊόντα και υπηρεσίες (συσκευές και μηχανήματα για σειραλοποίηση, εκδόσεις της σιγουριάς συνομοσπονδίας στο παράρτημα του δικτύου και διαφορετικοί κανονισμοί) είναι μία από την προσφορά στη Βουλγαρία, έτσι και στην Ευρώπη, Ρωσία, Βλίζкия Изток και Αφρική.
  Επιλέξτε повеќе
  Εγγραφή με

  Σε διάστημα 14 ημερών μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου Softgrup προσφέρει δωρεάν online συνεννόηση στους συμμαθητές του