регламенти за хранителни добавки в световен мащаб

[Блог] Мозайка от регламенти: Поглед към изискванията за хранителни добавки

Хранителните добавки са продукти, съдържащи концентрирани източници на хранителни вещества или други вещества като витамини, минерали, продукти от животински произход, аминокиселини, метаболити и др.

 

 

 

 

 

 

Дефиницията на тези продукти е различна в зависимост от страната. В Китай ги наричат Здравословна храна, в ЕС – Хранителни добавки, в Канада – Натурални здравословни продукти, в САЩ – Хранителни добавки и т.н.

 

През последните години пазарът на хранителни добавки се разрасна и стана по-доходоносен, като важността на осигуряването на качеството на продуктите се увеличи. Следователно призивът за глобални стандарти за качество и засиленото съсредоточаване върху регулаторните предизвикателства, свързани с хранителните добавки, са повече от необходими.

 

Известно е, че за разлика от лекарствата, хранителните добавки са слабо регулирани. По света обаче има страни, в които индустрията на хранителни добавки е регулирана. В тази статия ще направим обобщение на темата.

 

Ето списък на страните, които имат писмени разпоредби относно хранителните добавки:

 

  • Саудитска Арабия
  • ОАЕ
  • Бахрейн
  • Русия
  • Оман
  • Индонезия
  • САЩ

 

Сериализиране на диетични добавки е критичен аспект на контрола на качеството, спазването на нормативните изисквания и безопасността на потребителите в индустрията за хранителни добавки.

Той помага да се гарантира, че потребителите получават оригинални и безопасни продукти и позволява на регулаторните органи да наблюдават пазара по-ефективно.

 

Сериализиране на хранителни добавки

 

 

Регулирани държави, но без изисквания за сериализация

 

В Йордания, Кувейт и Мароко има разпоредби за диетични добавки, но понастоящем не е задължително прилагането на сериализация.

В Австралия няма отделна регулаторна категория за хранителни добавки. Всички добавки се считат или за храни, или за лекарства, в зависимост от индивидуалистичните характеристики на добавката.

 

Регулирани държави без сериализация

 

 

В ЕС хранителните добавки са регламентирани като храни. Това е причината производителят, вносителят, доставчикът или дистрибуторът да гарантират, че пуснатата на пазара хранителна добавка е безопасна.

 

 

Страни без официални разпоредби за хранителни добавки

 

Има много страни, в които не може да бъде намерена официална информация относно разпоредбите за хранителни добавки. В тази категория е включен например регионът на ОНД.

 

В следващата ни статия ще ви дадем по-подробна информация за сериализирането на хранителни добавки в страните, където се изисква.

 

 

 

източник:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10421343/
https://www.fda.gov/food/dietary-supplements
https://www.insights10.com/report/morocco-nutritional-supplements-market-analysis/