Nejnovější zprávy a zdroje

Změny v kodifikaci léčivých přípravků ve Francii

[Blog] Změny v kodifikaci léčivých přípravků ve Francii

  V tomto článku uvedeme některá objasnění použití globálních a národních norem pro kodifikaci léčivých přípravků za účelem implementace směrnice EU o padělaných léčivech (EU FMD) ve Francii. Pozadí V roce 2019 společnost GS1 přijala pravidla pro zajištění jedinečné identifikace a integrity ve svých...

Přečtěte si více
Udržitelnost ve farmacii

[Blog] Jak by mohla společnost Pharmaceuticals používat serializaci k řešení problémů udržitelnosti

Cesta farmaceutického průmyslu k udržitelnosti zahrnuje zavádění postupů a strategií, které minimalizují jeho dopad na životní prostředí a zároveň pokračují v rozvoji lékařské vědy a péče o pacienty. Mnoho farmaceutických společností si uvědomuje důležitost udržitelnosti a snaží se nyní najít rovnováhu mezi svými obchodními cíli a svými...

Přečtěte si více