SoftGroup® OneLab

ÚVOD

SoftGroup® OneLAB je systém pro správu laboratorních dat pro efektivní ukládání, správu a kontrolu dat laboratorních přístrojů. Systém před provedením analýzy distribuuje do každého laboratorního přístroje jednu sadu potřebných souborů včetně šablon, metod, sekvencí atd. Po dokončení analýzy shromažďuje výsledná data z přístrojů a ukládá je do jedné centralizované databáze. Systém podporuje HPLC, GC a disoluční přístroje.

SoftGroup® OneLAB je cenově dostupné řešení pro efektivní správu laboratorních operací a majetku. Je navržen tak, aby vyhovoval běžným laboratorním pracovním postupům, snadno se nasazuje a používá a může výrazně zvýšit vaši produktivitu.

VÝHODY

 • Centralizované ukládání a vyhledávání dat přístroje
 • Získává ovládání přístroje
 • Urychluje analýzu dat a zvyšuje produktivitu laboratoře
 • Intuitivní správa a údržba
 • Zjednoduší váš pracovní postup
 • Shoda s US FDA 21 CFR část 11 a EU Annex 11
 • Podporuje různé prodejce
 • Rozšiřitelný a flexibilní systém ukládání dat
 • Komplexní zabezpečení dat
 • Sledování protokolů a autorizace elektronického podpisu
 • Urychluje regulační vyšetřování, podání a audity
 • Cenově dostupné nasazení, správa a údržba
 • Minimalizuje správu a přepracování papírových dokumentů

FUNKČNOSTI

 • Správa dat a dokumentů – Systém před analýzou distribuuje do každého laboratorního přístroje jednu sadu potřebných souborů včetně šablon, metod, sekvencí atd. Po dokončení analýzy shromažďuje výsledná data z přístrojů a ukládá je do jedné centralizované databáze
 • Konfigurace – V systému lze přidávat a konfigurovat různé laboratorní přístroje
 • Audit Trail – Systém podporuje audit Trail uživatelských operací
 • Zprávy – Systém generuje zprávy týkající se produktů analyzovaných různými laboratorními přístroji za dané časové období
 • Ověření výsledků – Výsledná data pro různé laboratorní přístroje lze zkontrolovat poté, co laboratorní asistenti připraví analytické výsledky a uloží je na server

Logická struktura

SoftGroup® OneLAB je produkt klient-server, který se skládá ze dvou částí:

 • Server SoftGroup® OneLAB obsahuje aplikaci pro správu systému, databáze, dat přístrojů a šablon
 • Klient SoftGroup® OneLAB je klientské rozhraní pro práci s produktem

 

Minimální požadavky pro normální fungování systému jsou:

 • Jedna instalace aplikace SoftGroup® OneLAB Server a počet klientských licencí odpovídající počtu pracovních stanic, které budou připojeny k systému (pro prostředí TEST)
 • Jedna instalace aplikace SoftGroup® OneLAB Server a počet klientských licencí odpovídající počtu pracovních stanic, které budou připojeny k systému (pro prostředí PROD)
 • Instalace databáze na SoftGroup® OneLAB Data Server (pro databázi TEST, databázi PROD, data přístrojů a šablony)
 • Dostupnost lokální sítě (LAN) v laboratoři

Pracovní stanice a servery jsou připojeny k síti LAN. Klient SoftGroup® OneLAB je nainstalován na každé pracovní stanici a pro příslušné zaměstnance jsou nastaveny úrovně přístupových práv. Databázový server udržuje databázi, ukládá všechny informace a provádí aktuální výměnu dat mezi různými částmi systému v reálném čase.

Server SoftGroup® OneLAB

Server SoftGroup® OneLAB obsahuje administrativní část systému. Má následující funkce:

 • Definuje všechny nástroje
 • Definuje všechna PC
 • Nastavuje spojení mezi přístroji a PC
 • On-line monitorování systémů v laboratoři
 • Zobrazuje on-line stav všech přístrojů v laboratoři (funkční/volné/kalibrace/technická porucha)
 • Poskytuje statistické údaje pro použití přístroje na základě období data
 • Umožňuje tisk statistických informací
 • Grafické uživatelské rozhraní pro on-line prezentaci stavu zařízení
 • Umožňuje export statistických dat do Excelu

Klient SoftGroup® OneLAB

Klient SoftGroup® OneLAB je klientské rozhraní pro práci se systémem. Je instalován na pracovních stanicích (PC1, PC2 atd.) a používá se pro komunikaci mezi různými přístroji (HPLC Typ 1, HPLC Typ 2, HPLC Typ 3, GC, SOTAX atd.) a centralizovaným datovým serverem. Uživatel si také může prohlédnout výsledná data po dokončení analýzy.

Výhody

SNIŽUJE NÁKLADY A ZVYŠUJE PRODUKTIVITU

SoftGroup® OneLAB může výrazně zvýšit vaši produktivitu. Toho je dosaženo prostřednictvím: •Bezpečného centrálního ukládání dat •Revize výsledků přístroje •Rychlý přístup k vzorovým datům, laboratorním operacím a majetku •Automatizace časově náročných úkolů, jako je údržba deníku

ZABEZPEČENÍ DAT A CENTRÁLNÍ SPRÁVA ÚČTU

SoftGroup® OneLAB zabezpečuje data prostřednictvím řízeného přístupu k souborům a funkcím určeným správcem systému. Přihlášení je povinné, s ověřeným uživatelským ID a heslem. Zjednodušuje správu zabezpečení tím, že uživatelům přiřazuje typické laboratorní role a odpovědnosti. Centralizovaná správa účtů a nástrojů zkracuje dobu potřebnou ke konfiguraci nových nástrojů a přidávání uživatelů, protože není potřeba tyto úlohy replikovat na každé pracovní stanici.

NÍZKÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ A FLEXIBILNÍ, RYCHLÉ NABÍDÁNÍ

SoftGroup® OneLAB je snadné a cenově dostupné pro nasazení, správu a údržbu. Podpora IT je potřebná pouze k implementaci a údržbě samotné sítě. Systém lze dokonce nasadit během jediného dne, pokud jsou splněny všechny požadavky. SoftGroup® OneLAB je navržen pro práci s přizpůsobením nebo bez přizpůsobení v závislosti na potřebách a preferencích zákazníka.

PLNĚ VYSLEDOVATELNÝ PROTOKOL SLEDOVÁNÍ

SoftGroup® OneLAB zachycuje, sleduje a zabezpečuje všechny soubory včetně hlavních metod, sekvencí a šablon zpráv s kompletní historií revizí a protokolem sledování. Tato funkcionalita uchovává informace pro aktivity uživatele a může být vizualizována oprávněnými operátory. Každá změna, vložení nebo vymazání dat je protokolována. Protokol sledování zaznamenává jakékoli změny a ukládá aktualizace jako revize, což umožňuje snadnou kontrolu s úplnou sledovatelností. Tyto funkce mohou výrazně zkrátit čas strávený shromažďováním informací pro vyšetřování.

INFORMACE JE SNADNÉ ULOŽIT, NAJÍT A SDÍLET

Databáze poskytuje centralizovaný způsob, jak organizovat, ukládat, vyhledávat a získávat různé typy souborů, včetně dat, metod, sekvencí a zpráv. Počet podporovaných laboratorních přístrojů není nijak omezen. V důsledku toho lze data a dokumenty snadno najít a sdílet.

MINIMALIZUJE SPRÁVU A PŘEPRACOVÁNÍ PAPÍROVÝCH DOKUMENTŮ

Mnoho laboratoří uznává hodnotu přechodu z papírových na elektronické procesy a záznamy. SoftGroup® OneLAB nabízí mnoho funkcí, které pomáhají při přechodu na bezpapírový systém. Elektronické formuláře a záznamy softwaru výrazně snižují přepracování kvůli chybám v přepisu, nečitelnosti nebo neúplnosti formulářů. Elektronické formuláře také omezují zdlouhavé manuální úkony, jako je skenování a kopírování dokumentů pro ukládání nebo sdílení, procházení papírových dokumentů mezi zaměstnanci za účelem podepisování nebo vyhledávání dokumentů, když jsou potřeba pro audit.