казус ecopharm eu fmd

[Казус]: Постигане на регламента и изискванията на ЕС за шап чрез автоматизиран софтуер от SoftGroup

Тази клиентска история разкрива как Екофарм, българска водеща фармацевтична компания, отговаря на изискванията, посочени в Директивата на ЕС за фалшифицираните лекарства (FMD), благодарение на решението на SoftGroup.

 

Изправяйки се пред предизвикателствата и изискванията на клиентите, SoftGroup предостави изгодно за клиента решение, което осигурява прозрачност и гарантира целостта на продуктите на Ecopharm.

 

 

 

Клиентски профил

 

Екофарм е една от водещите български фармацевтични компании в сегмента на МСП. Основана през 2000 г. като наследник на немската компания ASTA Medica, продуктовите марки на Екофарм са добре познати и приети на българския пазар благодарение на комбинацията от безкомпромисно качество, висока ефективност, иновативност и достъпност. Притежава над 60 медицински продукта, както и около 20 OTC продукта.

 

Лекарствата се произвеждат от договорни производители и се доставят на пазара на Европейския съюз. Дейността на фирмата се извършва от около 150 висококвалифицирани медицински и други специалисти.

 

 

 

Предизвикателства

 

Ecopharm се нуждаеше от решение, което да им помогне да изпълнят изискванията, посочени в Директивата на ЕС за фалшифицираните лекарства (FMD), като същевременно минимизират оперативните въздействия. Съгласно FMD притежателите на разрешение за търговия имат няколко отговорности, които помагат да се гарантира безопасността и автентичността на лекарствата като опаковки и сериализиране на лекарствени продукти, включително докладване на данни до Европейската организация за проверка на лекарствата (EMVO).

 

Екофарм се сблъска по-специално със следните предизвикателства:

 

  • Следвайки регулаторните изисквания и изискванията за шап на ЕС
  • Балансиране на натиска върху разходите
  • Споделянето на данни за сериализиране и отчети чрез връзка с всички CMO (Организации на договорни производители) елиминира силозите на данни, които водят до дублиране и объркване.
  • Спазване на високи стандарти за сигурност

 

 

 

Изтеглете казуса и разберете как Ecopharm успешно постигна регламента и изискванията на ЕС относно шапа.

 

 

Попълнете формуляра по-долу и влезте в историята на клиента сега:

 

    Прочетох Политика за поверителност и потвърждавам желанието си да получавам маркетингови материали и актуализации от SoftGroup.